Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2014

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bezoek circus belly wien aan stad 2 documenten

De eventuele komst van Fastfoodketen Burger King in de stad 2 documenten

ontwikkelingen revitalisering Woonschepenhaven 2 documenten

Schriftelijke vragen en antwoorden over investeringen sport 1 document

schriftelijke vragen GroenLinks inzake Fraudewet 3 documenten

Schriftelijke vragen over frietkraam 2 documenten

schriftelijke vragen over kengetallen dieren 2 documenten

Schriftelijke vragen over mogelijkheid los project Afritten Hereweg HP Ubbens CDA 2 documenten

Schriftelijke vragen over schoolzwemmen 2 documenten

Schriftelijke vragen Stadspartij m.b.t. WMO uitvoeringstermijnen 2 documenten

schriftelijke vragen uitbreiding Hoornse Meer richting Hampshire Hotel 2 documenten

Vragen inzake compensatie chronisch zieken en gehandicapten 2 documenten

Vragen inzake plan zoekt pand 2 documenten

Vragen Maatschappelijk Stageplatform 2 documenten

Vragen over duurzaamheidsafspraken met RWE 2 documenten

Vragen S&S en Stadspartij over het inwisselen van fietsenrekken in de binnenstad voor fietsparkeervakken 2 documenten

Vragen aan het college over de businformatie op het hoofdstation 1 document

Vragen Bericht FNV onderbetaling werknemers Forum en Sontbrug 2 documenten

Vragen betreffende aardbevingen jan 2014 2 documenten

Vragen betreffende APVG regels over schade en letsel als gevolg van vuurwerk 2 documenten

Vragen betreffende beheer accommodaties 2 documenten

Vragen betreffende de controle op de sollicitatieplicht van dhr. Rehwinkel. 2 documenten

Vragen betreffende kosten en baten hondenbelasting 2 documenten

Vragen betreffende onderzoek inbesteden schoonmaak def 2 documenten

Vragen betreffende Softdrugsbeleid 2 documenten

Vragen betreffende Zaagmuldersweg Oosterhamriktrace 2 documenten

Vragen GL m.b.t. alleenstaande studerende moeders 2 documenten

Vragen GroenLinks inzake verwerking teerhoudend asfalt 2 documenten

Vragen het kappen van bossen in Engelbert 2 documenten

Vragen informatiepunt Schadeclaims aardbevingen 2 documenten

Vragen inzake Bouwen in de buurt 2 documenten

Vragen inzake Essent 2 documenten

Vragen inzake overname vaste standplaatsplek 2 documenten

Vragen inzake aardbevingsrisico 2 documenten

Vragen inzake coffeeshop Boterdiep 2 documenten

Vragen inzake communicatie met burgers omtrent aanvraag ID-kaart en paspoort 2 documenten

Vragen inzake daklozen 2 documenten

Vragen inzake huurverlaging Euroborg 2 documenten

Vragen inzake ontslagen bij Iederz 2 documenten

Vragen inzake stadsnomaden 2 documenten

Vragen inzake studieplekken 3 documenten

Vragen inzake Suikerbuurt 2 documenten

vragen ondernemersbeleid 2 documenten

Vragen over Be Quick 2 documenten

Vragen over gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen 2 documenten

Vragen over ouderen met indicatiestelling op de wachtlijst voor plaatsing in een instelling 2 documenten

Vragen over tunnel Paterswoldseweg 2 documenten

Vragen over Vierverlaten 2 documenten

Vragen over voortbestaan roeifaciliteiten 2 documenten

Vragen over babysterfte 2 documenten

Vragen over beloningsplafond bestuurders gesubsidieerde instellingen en te contracteren zorgaanbieders 2 documenten

Vragen over bomenkap selwerderhof 2 documenten

Vragen over de mannen van 70 miljoen 2 documenten

Vragen over de Oostwand Grote Markt 2 documenten

Vragen over dreiging en gevolgen sluitende verzorgingshuizen 2 documenten

Vragen over faillissement Bureau Integraal 1 2 documenten

Vragen over gentechvrije gemeente 2 documenten

Vragen over grofvuil 2 documenten

Vragen over herhuisvesting Het Viadukt 2 documenten

Vragen over korting van 30% bij humanitas 2 documenten

vragen over Nieuwbouwplannen van het Zernike College 2 documenten

Vragen over ontwikkeling Kermisexploitantenterrein Helperwestsingel 2 documenten

Vragen over opbouwen en 15norm MvD 2 documenten

Vragen over OV Hunze en Hoornsemeer 2 documenten

Vragen over plaatsing geldautomaat in appartementencomplex 2 documenten

Vragen over Planvanaanpak ringzuid 2 documenten

Vragen over verdwijnen delen spoedeisende hulp Groninger ziekenhuizen 2 documenten

Vragen over Verkeersplan De Wijert 1 document

Vragen over vleermuis versus Stadse ontwikkeling 2 documenten

vragen over wijkbedrijf selwerd de Hoogte 2 documenten

Vragen over wijzigingen stadjerspas 2 documenten

Vragen over woonschepenhaven 2 documenten

Vragen PvdD kamelen in stad tbv bruidsbeurs Euroborg 1 document

vragen SP Blog Oogst Groningen 2 documenten

vragen SP en CU omtrent ontslagen bij Stichting Het Kopland 1 document

Vragen Stadspartij over wijze van omgang met bewoners Zilvermeer 2 documenten

Vrageninzake Fietsveiligheid Korreweg 2 documenten