Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2016

download

Exporteren naar

PDF Excel

Baileybrug 2 documenten

begraafplaats Nieuw Hoogkerk 2 documenten

claim Stichting Groninger Forum 2 documenten

fokbeleid kinderboerderijen 2 documenten

Gebruik rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden 2 documenten

internationale studentenhuisvesting 2 documenten

inzet van insecticide 2 documenten

kinderen zonder vaste woonplek 2 documenten

Onderzoek gemeentelijke WMO-beleid 2 documenten

Onderzoek thuiszittende kinderen 2 documenten

Ontgroeningen 2 documenten

Ontruiming noordzijde H.L. Wicherstraat 2 documenten

Roze verf op hoekpand Grote Markt, Poelestraat 2 documenten

salaris directeur Bank Nederlandse Gemeenten 2 documenten

Sloopplannen Lefier 2 documenten

Stand van zaken geothermie 2 documenten

Stankoverlast Icopal Vierverlaten 2 documenten

tekort aan invalleerkrachten basisonderwijs 2 documenten

thuiszitters RENN4 onderwijs 2 documenten

verkeersproblemen Helpman 2 documenten

verplichte koopzondag Paddepoel 2 documenten

vissensterfte lewenborg 2 documenten

VN-verdrag rechten van personen met een handicap 2 documenten

Vragen aanbesteding ZRW en kansen werkgelegenheid 2 documenten

Vragen acties brandweer CAO 2 documenten

Vragen anoniem solliciteren 2 documenten

Vragen bijdrage in kinderopvang voor alleenstaande studerende ouders 2 documenten

vragen bomenkap Grunobuurt 2 documenten

vragen bomenkap Lewenborg 2 documenten

vragen bomenkap P+R Reitdiep en Paddepoel-Zuid 2 documenten

vragen bomenkap park Selwerd 2 documenten

vragen conclusies TSN faillissement 2 documenten

Vragen diergebruik evenementen 2 documenten

Vragen geothermie 2 documenten

vragen groencompensatie selwerd 2 documenten

Vragen Huisvesting Stichting Kelderwerk 2 documenten

vragen Kosten huisbezoek aanvraag ID-kaart 2 documenten

vragen kosten projectdirecteur Ring Zuid 2 documenten

vragen kwijtschelding lokale heffingen 2 documenten

vragen over de wet taaleis 2 documenten

vragen over lobby tegen wet open overheid 2 documenten

Vragen over Mosquito's in Groningen 2 documenten

Vragen over waardevermeerderingsregeling en duurzaamheidsregelingen 2 documenten

vragen politieopstelling homogeweld Groningen 2 documenten

Vragen privacy schending uitkeringen 2 documenten

Vragen rechterlijke uitspraken over stoppen thuishulp 2 documenten

vragen schaderegeling Ring Zuid 2 documenten

vragen Social club 2 documenten

Vragen SP mbt aanbesteding WMO WSW vervoer 2 documenten

Vragen uit de schulden de toekomst in 2 documenten

vragen VMBO-onderwijs in Groningen 2 documenten

vragen WIJ- teams 2 documenten