Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2009

download

Exporteren naar

PDF Excel

Vragen ChristenUnie en CDA betreft kamerverhuur in Selwerd 1 document

VRAGEN van CDA betreffende simulatie-onderzoek interactie weg- en scheepvaartverkeer bruggen Aduard en Dorkwerd. 1 document

VRAGEN van CDA betreffende simulatie-onderzoek interactie weg- en scheepvaartverkeer bruggen Aduard en Dorkwerd.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van CDA ChristenUnie betreffende toezicht kamerverhuur en duidelijkheid regelgeving.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van CDA ChristenUnie betreffende toezicht kamerverhuur en duidelijkheid regelgeving. 1 document

VRAGEN van D66 betreffende draagvlak Groninger Forum. 1 document

VRAGEN van D66 betreffende draagvlak Groninger Forum.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 betreffende Simplon. 1 document

VRAGEN van D66 betreffende Simplon.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 betreffende vertrouwelijke informatie voortgang Meerstad in krantenartikel.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 betreffende viering Bevrijdingsdag.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 van de heer P.J.R. van der Wilt betreffende Communicatie-systeem C2000.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 van de heer P.J.R. van der Wilt betreffende Communicatiesysteem 1 document

VRAGEN van D66 van de heer P.J.R. van der Wilt betreffende de verkiezingstaxi. 1 document

VRAGEN van D66 van de heer P.J.R. van der Wilt betreffende de verkiezingstaxi.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66, de heer P.J.R. van de Wilt betreffende Buitenschoolse opvang (BSO). 1 document

VRAGEN van D66, de heer P.J.R. van de Wilt betreffende Buitenschoolse opvang (BSO).(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66, de heer P.J.R. van de Wilt en VVD, mevrouw B.G. de Boer betreffende woonschepenhaven. 1 document

VRAGEN van de CDA en van de Stadspartij betreffende plaatsing urilift in de Peperstraat 1 document

VRAGEN van de CDA ,de heer J. Vogel en de heer J. Seton betreffende uitkomsten onderzoek balansventilatie.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de CDA betreffende aanpak Noordwand. 1 document

VRAGEN van de CDA betreffende aanpak Noordwand.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de CDA betreffende staat van onderhoud oeverbeschoeiingen Paddepoel. 1 document

VRAGEN van de CDA betreffende staat van onderhoud oeverbeschoeiingen Paddepoel.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de CDA en van de Stadspartij betreffende plaatsing urilift in de Peperstraat(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de CDA, de heer B.H. Koops en de heer J. Seton betreffende gevolgen van sterfte onder bijen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw J.M. Jongman-Mollema, GroenLinks van mevrouw A. Postma en D66 van de heer J.H. Luhoff betreffende zorgafstemming risicojongeren.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende vertrek Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende vertrek Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA en de ChristenUnie betreffende verlies banen rijksdiensten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA en de VVD betreffende effecten netwerk Draadloos Groningen. 1 document

VRAGEN van de PvdA en van de VVD de heer betreffende effecten netwerk Draadloos Groningen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer A. de Rooij en mevrouw K.A. Hazewinkel betreffende de registratie van het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers. 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer A. de Rooij en mevrouw K.A. Hazewinkel betreffende de registratie van het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers. 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer A. de Rooij en mevrouw K.A. Hazewinkel betreffende huurbeleid en winkelaanbod Folkingestraat 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer B. Oost en de heer A. de Rooij betreffende werkgelegenheid in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit (Rekening Rijden). 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer J. Hukema betreffende gezonken woonschip 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer S.W. Telgt en mevrouw K.A. Hazewinkel betreffende evenement in kraakpand Frans Maas.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer S.W. Telgt en mevrouw R.F. Slors betreffende voortgang van voorziening pc's voor minima.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA, en de ChristenUnie, betreffende verlies banen rijksdiensten. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende Studiefonds tegemoetkoming reiskosten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP betreffende alleenstaande ouderkorting en bijstand. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende alleenstaande ouderkorting en bijstand.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP betreffende bestuursdwang balansventilatie in het wooncomplex van woningcorporatie Lefier aan de Akkerstraat. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende bestuursdwang balansventilatie in het wooncomplex van woningcorporatie Lefier aan de Akkerstraat.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP betreffende de voortgang plannen Floreshuis. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende de voortgang plannen Floreshuis.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP betreffende selectiecommissie woonurgentie. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende uitspraken R. Pronk inzake Groninger Forum. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende uitspraken R. Pronk inzake Groninger Forum.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar en mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende kamerverhuur in Selwerd. 1 document

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar Wilt 1 document

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar Wilt betreffende beheer van gemeentegrond door woningcorporaties. 1 document

VRAGEN van de SP van de heer J.A. Marion betreffende regionale tarieven openbaar busvervoer. 1 document

VRAGEN van de SP van de heer J.A. Marion betreffende regionale tarieven openbaar busvervoer.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende inkomensdaling alleenstaande ouders in de WWB. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende selectiecommissie woonurgentie. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende tegemoetkoming ziektekosten Wtcg. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende tegemoetkoming ziektekosten Wtcg.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker betreffende aanbesteding hulp bij huishouden. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker betreffende aanbesteding hulp bij huishouden. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker betreffende aanbesteding hulp bij huishouden. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker en mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende sluiting Nebo-flat 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker en mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende sluiting Nebo-flat.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker en mw L.R. van Gijlswijk betreffende slecht functioneren C2000. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker en mw L.R. van Gijlswijk betreffende slecht functioneren C2000.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende huurbijdrage gebruik draf- en renbaan Stadspark. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende huurbijdrage gebruik draf- en renbaan Stadspark.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende de Balkenendenorm.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende overlast en onveiligheid hoek Visserstraat en de Kijk in 't Jatstraat. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende overlast en onveiligheid hoek Visserstraat en de Kijk in 't Jatstraat.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende overlast fietsen Hoendiep.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende Tram en trein in Groningen. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende Tram en trein in Groningen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende WMO; toekomstige zorg psychiatrische patiënten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van De Stadspartij van de heer R. P. Prummel betreffende RegioTram, alle activiteiten trambureau en dienst RO/EZ 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R. Prummel betreffende de voorlichting door het Trambureau.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P Prummel betreffende geluidsoverlast en omgang met klachten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende bomen A.P. Fokkerstraat(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende het Groninger Forum. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende planontwikkeling locatie Oosterweg 83 te Groningen. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende problemen C2000.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende WMO; toekomstige zorg psychiatrische patiënten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende de herontwikkeling van het vm. waterleidingbedrijf aan de Singelweg/Bloemsingel 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende de herontwikkeling van het vm. waterleidingbedrijf aan de Singelweg/Bloemsingel.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende intrekken huurvergunning bij ernstige overlast. 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende intrekken huurvergunning bij ernstige overlast.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende inzameling chemisch afval in de wijken.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende parkeerplaatsen parkeergarage Zuiderkuipen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende subsidies binnen de cultuursector. 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende subsidies binnen de cultuursector.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende vrijstelling OZB bij noodgedwongen bezit twee woningen. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende appartementen hoek Kwartsstraat Siersteenlaan 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende MKB en aanbestedingen. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende MKB en aanbestedingen. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende verbouw Groninger Museum. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende verzoek van "vrienden van de Groninger kunsthal".(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer betreffende vrijstelling OZB bij noodgedwongen bezit twee woningen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B.G. de Boer en de heer J. Evenhuis betreffende inzet Stadspark voor evenementen. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw H.J. van Mameren en mevrouw B.G. de Boer betreffende Bouwaanvraag aan de Tuinstraat.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw H.J. van Mameren en mevrouw B.G. de Boer betreffende Mexicaanse griep.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD-fractie betreffende vestiging van de kunstvakopleidingen in het Ebbingekwartier.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende aanpak laaggeletterdheid. 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende aanpak laaggeletterdheid.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende Duurzaamheidslening. 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende extra geld voor groen in krachtwijken.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende Groningen duurzaamste stad. 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende Groningen duurzaamste stad.met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende jacht in Kardinge.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks en van Student en Stad van de heer S. Antuma betreffende parkeernormen bij sociale woningbouw door woningbouwcorporaties en studenteneenheden.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer D. de Haan betreffende bebouwing.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer D. de Haan betreffende Duurzaamheidslening 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer H. Miedema betreffende ecologisch begraven.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer H. Miedema betreffende nieuwe weg langs Eemskanaal.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen en Christenunie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema betreffende bewonersparticipatie Vogelaarwijken.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heren M.T. Gijsbertsen en D. de Haan betreffende beschikbaarheid ambulances. 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma en de heer M.T. Gijsbertsen betreffende informatieplicht fraudeonderzoek. 1 document

VRAGEN van GroenLinks, de heer H. Miedema betreffende aanpak van milieuvervuiling door scooters en brommers.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende maatschappelijke stages. 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende maatschappelijke stages.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en de heer B.H. Koops betreffende uitkeringsfraude.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en de heer J. Vogel betreffende aanpak geluidsoverlast A7 Piccardthof, Buitenhof en Hoogkerk. 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en de heer J. Vogel betreffende onveilige verkeerssituaties Zernike 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Vogel en de heer J. Seton betreffende vernielingen en vandalisme in Beijum. 1 document

VRAGEN van het CDA van de heren J. Seton en B.H. Koops betreffende locatie gymlessen Werkmancollege en cbs De Wegwijzer.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heren J. Vogel en J. Seton betreffende het onderzoek naar het voorlopig sluiten van de wijk Selwerd voor nieuwe studenten. 1 document

VRAGEN van Student en Stad betreffende beleidsregels eindejaarsuitkering sociale minima 2008.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van Student en Stad, de heer S. Antuma betreffende de subsidies duurzaamheidaanpassingen particuliere woningvoorraad.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van VVD en CDA betreffende groei van het aantal growshops. 1 document

VRAGEN van VVD en CDA betreffende groei van het aantal growshops.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van VVD van mevrouw B.G. de Boer en de heer J. Evenhuis betreffende kerstverlichting binnenstad.(met antwoorden college) 1 document