Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2007

download

Exporteren naar

PDF Excel

Aanvullende vragen VVD over Groninger Forum en herontwikkeling Oostwand. (met antwoord college) 1 document

Veagen van D66 betreffende staat van onderhoud OBS De Driebond.(met antwoorden college) 1 document

Vragen CDA over de veiligheid intensieve deel Recreatiegebied Kardinge (deel 2). (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over de locatie woonboten Boterdiep. (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA betreffende toiletvoorziening Ruskenveense Plas (II). (met antwoorden college) 1 document

Vragen CDA over de knelpunten rond voorzieningen, aanpassingen en huishoudelijke verzorging. (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over de parkeergarage CiBoGa. (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over wildgroei kamerverhuur-/studentenpanden en overlast. (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA, D66 , VVD , de Stadspartij en de ChristenUnie over vragen rond bouwplan Van Kerckhoffstraat. (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over het 5 mei-comité (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over illegale lozingen ARCG (verslag vragenuur) 1 document

Vragen D66 betreffende verwijderen waterpolodoel De Papiermolen. (met antwoorden college) 1 document

Vragen D66 inzake project Stadsfietsen.(mondelinge vragen) 1 document

Vragen D66 over de identificatieplicht (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over het Arts Festival. (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks , D66 en PvdA over de beveiliging bij bruggen Diepenring. 1 document

Vragen GroenLinks en SP over de handhaving reclamebeleid Verlengde Hereweg. (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks en SP over het stopzetten van het project ex-AMA's (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks en vragen SP over de recycling "weesfietsen". (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over Bslimprojecten/cofinanciering (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over controle fietsverlichting 1 document

Vragen GroenLinks over De Brugwachter. (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over de nachtelijke verlichting bedrijven. (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over de verbouwplannen HEMA. (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over het voederverbod duiven. 1 document

Vragen GroenLinks over verkeersveiligheid Academieplein en Broerstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over verspreiding JA/NEE-stickers. 1 document

Vragen GroenLinks, D66 en PvdA betreffende de beveiliging bij bruggen Diepenring. (met antwoorden). 1 document

Vragen PvdA betreffende subsidies en wederkerigheid in afspraken. (met antwoorden college) 1 document

Vragen PvdA en GroenLinks betreffende collegebrief uitvoering generaal pardon in Groningen (met antwoorden college). 1 document

Vragen PvdA over de evacuatie bewoners verzorgingstehuis Mercator Lewenborg. (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over de proefgemeente voor experimenten toeslag alleenstaande ouders. (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over jongeren buiten beeld. (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over verouderde bestemmingsplannen.(met antwoord college) 1 document

Vragen SP betreffende optreden van DJ Armin van Buuren 2e Pinksterdag.(met antwoorden college) 1 document

Vragen SP betreffende rol burgemeester bij uitvoering pardonregeling. (met antwoorden college) 1 document

Vragen SP over de aanbesteding openbaar vervoer (met antwoord college). 1 document

Vragen SP over de nieuwbouwplannen Kempkensberg (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de prestaties Groninger brandweerkorps (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de sloopvergunning voormalige ASCA/asbest. (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over extra geld voor de sociale werkvoorziening (Wsw). (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over financiële toelage voor mensen die onder de pardonregeling gaan vallen. (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over de situatie herhuisvesting bewoners Koningsweg 27. (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij rond Sint Maarten (mondelinge vragen met antwoorden college) 1 document

Vragen Stadspartij rond Sint Maarten (mondelinge vragen/vragenuurtje) 1 document

Vragen Student en Stad over de roeisport en roeibaan in Meerstad. (met antwoord college) 1 document

Vragen van CDA betreffende geluidswal N46 bij Oosterhoogebrug. 1 document

Vragen van CDA betreffende problemen omtrent het onderhoud van het Sportpark Hoogkerk. 1 document

Vragen van CDA betreffende problemen omtrent het onderhoud van het Sportpark Hoogkerk.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van D66 betreffende afgelasten openlucht opera. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van D66 betreffende het Stadsbalkon. 1 document

Vragen van de CDA, CU, PvdA, VVD en Stadspartij over Herinrichting Diepenring en Steentilstraat (mv met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende eigen bijdrage cursusgeld voor cliënten van de Voedselbank. 1 document

Vragen van de SP betreffende eigen bijdrage cursusgeld voor cliënten van de Voedselbank. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende inrichting Westpoort. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP over verbetering toegankelijkheid Sportpark Het Noorden. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP over verbruik FSC gekeurd papier. 1 document

Vragen van de SPbetreffende energiebesparende bouw Kempkensberg-Engelse Kamp e.o. 1 document

Vragen van de Stadspartij betreffende asbest in te slopen woningen in Bandoeng- en Medangstraat. 1 document

Vragen van de Stadspartij inzake 'Duurzaam bouwen' . (vragenuurtje) 1 document

Vragen van de VVD betreffende bestrijding van fraude met de sociale voorzieningen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende bestrijding van fraude met de sociale voorzieningen.(met bijlage persbericht) 1 document

Vragen van de VVD betreffende bezwaar-schriften bewoners Singelweg.(met antwoorden college 1 document

Vragen van de VVD betreffende brand Images Poelestraat. (mondelinge vragen met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende mishandeling jongeren onderling. 1 document

Vragen van de VVD betreffende mishandeling jongeren onderling.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende ontwerp-bestem-mingsplan Meerstad. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende procedure bezwaarschriften bouwvergunning. 1 document

Vragen van de VVD betreffende procedure bezwaarschriften bouwvergunning.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende voorzieningen en financiën Meerstad en onderhoud school. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD omtrent het Overwinningsplein (verslag mondelinge vragenuur) 1 document

Vragen van de VVD omtrent het overwinningsplein.(mondelinge vragen/vragenuurtje) 1 document

Vragen van GroenLinks , ChristenUnie en de PvdA betreffende stand van zaken rond o..b.s. De Driebond. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende afval grote evenementen. 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende afval grote evenementen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende bouwplan Tuinstraat 36. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende kolencentrale Essent. 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende kolencentrale Essent. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende stand van zaken golfbaan Zeldenwind en ontwikkeling rond weidse groene rivier. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende uitbetaling van bijstand aan ouderen met een onvolledige AOW. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende voederverbod duiven. (met antwoord college) 1 document

Vragen van GroenLinks en SP betreffende koeling in supermarkten. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA betreffende stand van zaken rond o.b.s. De Driebond 1 document

Vragen van het CDA betreffende geluidswal N46 bij Oosterhoogebrug. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van het CDA betreffende parkeer- en voorrangssituatie Blauwborgje. 1 document

Vragen van het CDA betreffende parkeer- en voorrangssituatie Blauwborgje.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van het CDA, de Stadspartij , D66, en van de VVD betreffende brieven Natuurmuseum. 1 document

Vragen van het CDA, de Stadspartij, D66 en van de VV betreffende brieven Natuurmuseum. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van het ChristenUnie betreffende 1 document

Vragen van het ChristenUnie betreffende bestemmingsplan Peizerweg.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van PvdA betreffende gehandicaptenvoorzieningen bij evenementen. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van SP over verbruik FSC-gekleurd papier.( met antwoorden college) 1 document

Vragen van Student en Stad betreffende tarieven afvalstoffenheffing. 1 document

Vragen van Student en Stad betreffende tarieven afvalstoffenheffing.(met antwoorden college) 1 document

Vragen VVD betreffende perikelen rond de Brugwachter. (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD inzake Woningmarktverkenning provincie Groningen en regio Groningen-Assen op basis van WoOn2006.(mondelinge vragen) 1 document

Vragen VVD over de "website wethouder Verschuren". (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over de vertraging herinrichting Overwinningsplein. (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over het ontwerp-bestemmingsplan Meerstad. 1 document

Vragen VVD over het stadsstrand. 1 document

Vragen VVD over hoogbouw De Brugwachter 1 document

Vragen VVD over ontwikkeling De Held III (verslag vragenuur) 1 document

Vragen VVD over ontwikkeling De Held III (vragenuur) 1 document

Vragen VVD over parkeerproblemen Thuiszorg. (met antwoord college) 1 document

Vragenvan Student en Stad betreffende de roeisport en roeibaan in Meerstad. 1 document