Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2008

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mondelinge van Stadspartij betreffende vragen Koningsweg 27 1 document

Mondelinge vragen GroenLinks-fractie betreffende datum uitbetaling bijstandsuitkering december 2008. 1 document

Mondelinge vragen Stadspartij over Koningsweg (met antwoorden college) 1 document

Verslag mondelinge vragen over de plaatsing van plakborden voor de waterschapsverkiezingen II 1 document

VRAGEN CDA, PvdA en ChristenUnie over voortgang project Watergang en beantwoording vragen Noorderhaven (met antwoord college) 1 document

VRAGEN GroenLinks over energie-besparing en verlichting. (met antwoord college) 1 document

VRAGEN VVD over de reactie van wethouder Verschuren op de werkleerplicht die het Kabinet aan bijstandsgerechtigden oplegt. (met antwoord college) 1 document

VRAGEN VVD over het rapport audit Voetbalvandalisme. 1 document

Vragen betreffende gebruik cultuurcentrum De Oosterpoort door amateurverenigingen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN CDA en PvdA en ChristenUnie over de voortgang project Watergang en beantwoording vragen Noorderhaven. 1 document

Vragen ChristenUnie, CDA, SP en GroenLinks betreffende sporthal Groningen-Zuid. 1 document

Vragen ChristenUnie, CDA, SP en GroenLinks betreffende sporthal Groningen-Zuid.(met antwoorden college) 1 document

Vragen D66, Stadspartij en CDA over de basisschool Reitdiep 1 document

Vragen D66, Stadspartij, CDA betreffende basisschool Reitdiep.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN GroenLinks over afgelasten autoloze zondag 2008. 1 document

Vragen PvdA over de samenstelling Ouderenraad. (met antwoord college) 1 document

Vragen SP betreffende naleving van de CAO afspraken door Arriva. 1 document

VRAGEN SP betreffende naleving van de CAO afspraken door Arriva.(met antwoorden college) 1 document

Vragen Stadspartij over oriëntatiebezoek MOJO inzake evenementenlocaties. (met antwoord college) 1 document

VRAGEN van CDA en VVD betreffende de veiligheid tijdens de jaarwisseling 2008-2009.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van CDA, VVD en de PvdA betreffende verschil in groei tussen regionale en landelijke cijfers aangaande het aantal geweldsmisdrijven.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 betreffende eisen voor vergunning nieuwe Albert Heijn in Nieuwe Ebbingestraat.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van D66 betreffende gevolgen van het stemmen met potlood voor mindervaliden. 1 document

Vragen van D66 betreffende gevolgen van het stemmen met potlood voor mindervaliden.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van D66 betreffende het Stadsbalkon.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 betreffende kleedkamer-problematiek GHBS. 1 document

VRAGEN van D66 betreffende kleedkamer-problematiek GHBS.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van D66 betreffende straatverlichting.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 en VVD betreffende eisen voor vergunning nieuwe Albert Heijn in Nieuwe Ebbingestraat. 1 document

Vragen van de CDA betreffende gebruik cultuurcentrum De Oosterpoort door amateurverenigingen. 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende standpunt N361 1 document

Vragen van de ChristenUnie betreffende standpunt N361(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende uitlatingen directeur Stadsschouwburg. 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende uitlatingen directeur Stadsschouwburg.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de ChristenUnie en de PvdA betreffende problematiek Noorderhaven. 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende standpunt N 361(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende uitbreiding zones P+R. 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende uitbreiding zones P+R.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende vestiging rijksdiensten. 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie betreffende vestiging rijksdiensten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA en VVD betreffende computers minima en Draadloos Groningen. 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende bedrijvigheid Ebbingekwartier. 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende bedrijvigheid Ebbingekwartier.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende openbare ruimte bij Winkelcentrum Lewenborg. 1 document

Vragen van de PvdA betreffende opheffing vestiging Groningen van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. 1 document

Vragen van de PvdA betreffende opheffing vestiging Groningen van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de PvdA betreffende politie en jeugd 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende politie en jeugd.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de PvdA betreffende sluiting Suiker Unie.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende zitgelegenheid op het Overwinningsplein. 1 document

VRAGEN van de PvdA betreffende zitgelegenheid op het Overwinningsplein.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP , GroenLinks en de PvdA betreffende binnenklimaat en geluidsoverlast OBS Karrepad. 1 document

Vragen van de SP betreffende afsluiting van de N360 bij Ruischerbrug. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende afsluiting van de N360 bij Ruischerbrug.(met antwoord college) 1 document

Vragen van de SP betreffende beleid om de kansen te vergroten voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. 1 document

Vragen van de SP betreffende beleid om de kansen te vergroten voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende beleidsnota werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar. 1 document

Vragen van de SP betreffende beleidsnota werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende een balansventilatie woningcomplex Akkerstraat Woningstichting IN. 1 document

Vragen van de SP betreffende een balansventilatie woningcomplex Akkerstraat Woningstichting IN.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP betreffende lange wachttijd woningzoekende gezinnen. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende lange wachttijd woningzoekende gezinnen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende openstelling Jumbo/Euroborg. 1 document

VRAGEN van de SP betreffende openstelling Jumbo/Euroborg.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende plaatsing van een Mosquito bij de Academie voor Sociale Studies. 1 document

Vragen van de SP betreffende plaatsing van een Mosquito bij de Academie voor Sociale Studies.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende Zorggroep Noord en woningen aan het Van Brakelplein en Heymanslaan. 1 document

Vragen van de SP betreffende Zorggroep Noord en woningen aan het Van Brakelplein en Heymanslaan.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP betreffende Zuiderzeelijngelden voor Forum.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP over de Grote Markt Noordzijde.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de SP over fusieplannen van Woningstichting IN. 1 document

Vragen van de SP over fusieplannen van Woningstichting IN.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker en mevrouw A.B.M. Schlebusch betreffende Studiefonds tegemoetkoming reiskosten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP, GroenLinks en de PvdA mw. K.A. Hazewinkel betreffende binnenklimaat en geluidsoverlast OBS Karrepad.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende de inspraak rond de Binnenstadsvisie. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij betreffende de inspraak rond de Binnenstadsvisie.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de Stadspartij betreffende plannen verhuur Prinsenstraat 17/17a.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de Stadspartij betreffende sanctiebeleid warenmarkt.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende afvalstoffenheffing.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende architecten- en ontwikkelaarskeuze Oostwand. 1 document

Vragen van de VVD betreffende architecten- en ontwikkelaarskeuze Oostwand.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende bijstelling woningbouw/regiovisie. 1 document

Vragen van de VVD betreffende bijstelling woningbouw/regiovisie.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende Binnenstadsvisie. 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende Binnenstadsvisie. 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende Binnenstadsvisie.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende conflict arbeidsvoorwaarden Brandweer (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende de reactie van wethouder Verschuren op de werkleerplicht die het Kabinet aan bijstandsgerechtigden oplegt. 1 document

Vragen van de VVD betreffende hardrijden Eemskanaal Noordzijde.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende het vertrek van de Voedsel- en Warenautoriteit uit Groningen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende huisvesting SOZAWE (2).(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende noodopvang ten behoeve van asielzoekers in Groningen. 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende noodopvang ten behoeve van asielzoekers in Groningen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende noordelijke en oostelijke Diepenring.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende plakborden waterschapsverkiezingen. 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende plakborden waterschapsverkiezingen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende toename van het aantal overvallen in Groningen. 1 document

Vragen van de VVD betreffende toename van het aantal overvallen in Groningen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende vestiging Energiewacht. 1 document

Vragen van de VVD betreffende vestiging Energiewacht.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD betreffende Vogelaar wijken. 1 document

Vragen van de VVD betreffende Vogelaar wijken.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD en CDA betreffende afvalstoffenheffing. 1 document

Vragen van de VVD over het Groninger Forum. 1 document

Vragen van de VVD over ligplaatsen voor recreatieboten (tot 7 meter) gedurende de zomerperiode. 1 document

Vragen van de VVD over ligplaatsen voor recreatieboten (tot 7 meter) gedurende de zomerperiode. (met antwoorden college) 1 document

Vragen van de VVD over pilot diefstalpreventie met kunstmatig DNA. 1 document

Vragen van de VVD over pilot diefstalpreventie met kunstmatig DNA.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van de heren J. Evenhuis en D. Jager betreffende inzameling chemisch afval in de wijken.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw B. de Boer en de heer D. Jager betreffende parkeerplaatsen parkeergarage Zuiderkuipen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD-fractie van mevrouw B.G. de Boer betreffende vestiging van de kunstvakopleidingen in het Ebbingekwartier.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende groenstrook Aquamarijnstraat.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende bouwplan Plutolaan. 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende bouwplan Plutolaan.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende bouwplan Tuinstraat 36.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende differentiatie afvalstoffenheffing.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende discriminatie van homoseksuelen. 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende discriminatie van homoseksuelen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende energie-besparing en verlichting. 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende groenstrook Aquamarijnstraat. 1 document

VRAGEN van GroenLinks betreffende herinrichting van de Bessemoerstrook.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende kritiek Rijk op bijstandsbeleid.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende stagnatie totstandkoming van de Marktplaats Lewenborg.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van GroenLinks betreffende stimulering elektrische scooters.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer H. Miedema betreffende extra geld voor groen in krachtwijken.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer H. Miedema betreffende jacht in Kardinge.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer J.P.T. Klijnsma en van Student en Stad van de heer S. Antuma betreffende parkeernormen bij sociale woningbouw door woningbouwcorp.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende bereikbaarheid Eemspoort. 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende bereikbaarheid Eemspoort.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van het CDA betreffende groei geweldsmisdrijven. 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende groei geweldsmisdrijven. (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende handhaving rookverbod. 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende handhaving rookverbod.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende jaarlijkse rapportage Meldpunt Overlast 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende jaarlijkse rapportage Meldpunt Overlast(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende koperdiefstal Esserveld 1 document

Vragen van het CDA betreffende maatregelen tegen vernielingen en agressie bij jaarwisseling.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van het CDA betreffende parkeerterreinen Sontplein en Bornholmstraat.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van het CDA betreffende skivijver Westpark. (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA betreffende uitzetting van gelden bij Landsbanki Islands HF.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van het CDA en van de VVD betreffende BIBOB-beleid.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van PvdA Christen Unie betreffende huisvesting SOZAWE (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van PvdA en VVD betreffende computers minima en Draadloos Groningen. 1 document

VRAGEN van PvdA en VVD betreffende computers minima en Draadloos Groningen.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van Student en Stad betreffende inzamelen en verwerking verpakkingsmateriaal, heffen statiegeld.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van Student en Stad betreffende inzamelen en verwerking verpakkingsmateriaal, heffen statiegeld. 1 document

Vragen van Student en Stad betreffende rookverbod in de horeca. 1 document

VRAGEN van Student en Stad de heer S. Antuma betreffende beleidsregels eindejaarsuitkering sociale minima 2008.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van VVD betreffende huisvesting SOZAWE.(met antwoorden college) 1 document

Vragen van VVD betreffende openstelling De Papiermolen. 1 document

Vragen van VVD betreffende openstelling De Papiermolen.(met antwoorden college 1 document

VRAGEN VVD betreffende conflict arbeidsvoorwaarden Brandweer. 1 document

Vragen VVD over de functie directeur Groninger Museum.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN VVD over rapport audit Voetbalvandalisme. (met antwoord college) 1 document