Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

download

Exporteren naar

PDF Excel

Schriftelijke vragen CDA m.b.t. de Wijert Welzijn 2 documenten

Schriftelijke vragen schuldhulpverlening in de wijken 2 documenten

Schriftelijke vragen SP en Stadspartij m.b.t. Noorderkerk 2 documenten

vragen achterstallig onderhoud Lefier West Indische Kade 2 documenten

vragen Auto bereikbaarheid en doorstroming 2 documenten

Vragen Auto te water aan Ketwich Verschuurlaan 2 documenten

vragen behandeling jeugdige criminelen 1 document

vragen betreffende het verkrijgen van persoonsgegevens door Menzis 2 documenten

Vragen bomenkap hortensialaan 2 documenten

Vragen Boottrailerhelling Oostersluis 2 documenten

vragen CDA betalingstermijn gemeente aan ondernemers 2 documenten

Vragen CDA m.b.t. bindend basisschooladvies 6 documenten

Vragen crossbaan Westpoort 2 documenten

Vragen CU m.b.t. gokzuilen 2 documenten

Vragen CU m.b.t. parkeerplaatsen voor gehandicapten bij MartiniPlaza 2 documenten

vragen CU m.b.t. uithuiszetting 2 documenten

Vragen CU over ouderbijdrage jeugd-ggz 2 documenten

Vragen D66 kosten illegale wietteelt 2 documenten

vragen energiebesparing bij sportverenigingen 2 documenten

Vragen gevolgen beëindiging prostitutie A-kwartier 2 documenten

Vragen gevolgen faillissement TSN thuiszorg 2 documenten

vragen GL dure spoedzorg apotheken 2 documenten

Vragen GL m.b.t. aanleg bloemenlint tbv de bijenstand 2 documenten

vragen gladde tegels zwembad Kardinge 2 documenten

vragen GroenLinks ecologisch beheer heemtuin stadspark 2 documenten

vragen inspraak binnenstadsvisie 2 documenten

vragen jongerenhuisvesting n.a.v. Kences monitor studentenhuisvesting 2 documenten

Vragen kamerverhuurbeleid en ophokking in kamerverhuurpanden 2 documenten

Vragen leerplichtigen door hoge kosten niet naar MBO 2 documenten

vragen onzichtbare jongeren 2 documenten

Vragen over Basisinkomen 1 document

Vragen over Pythagorascomplex 2 documenten

Vragen over TuininStad 2 documenten

vragen over uitbouw studentenhuis Hoendiep 2 documenten

Vragen privacy in zorg en jeugdzorg 2 documenten

Vragen prostitutie ronselpraktijken onder zwakbegaafde jongeren 2 documenten

Vragen PvdA overheveling zorg en ondersteuningstaken naar gemeenten 2 documenten

Vragen PvdD mbt verkoop gronden grenzend aan Groene Enclave (Reitdiepwijk) 2 documenten

Vragen PvdD schade en letsel als gevolg van vuurwerk 2 documenten

Vragen PvdD Woonschepenhaven asbestbrand 2 documenten

Vragen Ring Zuid 2015 2 documenten

vragen sloop Pino 2 documenten

vragen Sloop woningen Madeliefstraat Oosterhoogebrug 2 documenten

Vragen SP betreft uitlatingen Schroor 2 documenten

Vragen SP en PvdA inzake aanbesteding grote projecten en werkgelegenheid 2 documenten

Vragen SP garantiebanen 2 documenten

Vragen SP m.b.t. aangekondige ontslagen TSN thuiszorg 2 documenten

Vragen SP m.b.t. Aanpak huisjesmelkers door nieuwe wet 2 documenten

Vragen SP m.b.t. Kopland verhuizingen 2 documenten

vragen SP ontslagvergoeding directeur Hefpunt 2 documenten

Vragen SP over Opvang illegale vreemdelingen Groningen 2 documenten

Vragen Stadspartij m.b.t. Buitenfitness Beijum 2 documenten

Vragen Stadspartij m.b.t. busroute Europapark-Zernike 2 documenten

Vragen Stadspartij Suikerbuurt Oud en Nieuw 2 documenten

vragen Startersfonds 2 documenten

Vragen terugbetalen ten onrechte opgelegde boetes Fraudewet 2 documenten

Vragen Toekomst Onderwijs (2032) 2 documenten

Vragen tussenuitspraak RvS tracébesluit Zuidelijke Ringweg 2 documenten

Vragen uitspraken Nationale Coördinator over aardbevingen 2 documenten

Vragen van de Stadspartij over ontwikkeling Zernike tot Campusterrein 2 documenten

Vragen van PvdA, SP, Stadspartij 'Goed werk op schone scholen' 2 documenten

vragen verkeersproblematiek van Lenneplaan 2 documenten

Vragen verwachte ontslagen door TSN Thuiszorg 2 documenten

vragen vleermuizen in gebied ringweg zuid 2 documenten

vragen vuurwerkvrije zones 2 documenten

Vragen VVD m.b.t. Reitdiephaven 2 documenten

Vragen WhatsApp coaching werkzoekende jongeren 2 documenten

vragen WMO adviesstructuur 2 documenten

Vragen woonwagenlocatie Berlagebrug/Damsterdiep 2 documenten