Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2011

download

Exporteren naar

PDF Excel

bijlage bij vragen nr. 2 2011 versteende tuinen 1 document

VRAGEN (vraag 61) van de Stadspartij Groningen van de heer G.J.D. Offerman betreffende Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA). 7 documenten

Vragen van GroenLinks van mevrouw L.I. van der Vegt betreffende uitsel KNAU-keuring atletiekaccommodatie Stadspark 1 document

VRAGEN van D66 van de heer A.J. Wonink betreffende financiele situatie Stichting Centrale organisatie voor peuteropvang (COP) 1 document

Vragen van D66 van de heer A.J. Wonink betreffende financiële situatie Stichting Centrale organisatie voor peuteropvang (COP) 1 document

VRAGEN van D66 van de heer P.S. de Rook betreffende gemeenten te weinig actief bij werven orgaandonoren. 1 document

VRAGEN van D66 van de heer P.S. de Rook betreffende gemeenten te weinig actief bij werven orgaandonoren.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van D66 van mevrouw G.E.J. Copini-Van der Meulen betreffende asbest nabij het Overwinningsplein.pdf 2 documenten

VRAGEN van de CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende klachten van jong en oud over strooibeleid 1 document

VRAGEN van de CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende klachten van jong en oud over strooibeleid. (Met antwoorden College 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van de heer M. Verhoef betreffende het (niet) verwijderen van graffiti 2 documenten

VRAGEN van de ChristenUnie van de heer M. Verhoef en mevrouw J.M. Jongman- Mollema betreffende uitbreiding onderhoud basketbalveldjes (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van de heer M. Verhoef en mevrouw J.M. Jongman- Mollema betreffende uitbreiding onderhoud basketbalveldjes. 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer M. Verhoef betreffende opnebare verlichting (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer M. Verhoef betreffende electrische taxi's (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer M. Verhoef betreffende openbare verlichting. 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heerM. Verhoef betreffende vragen over electrische taxi's 1 document

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw J.M. Jongman-Mollema en de heer M. Verhoef betreffende Xian.. 2 documenten

VRAGEN van de GroenLinks betreft versteende voortuinen(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de GroenLinks over versteende voortuinen 1 document

VRAGEN van de Groenlinks van mevrouw L.I. van der Vegt betreffende uitstel KNAU-keuring atletiekaccommodatie Stadspark.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij van de Arbeid van mevrouw E. van Lente en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende Binnenstad Zuid-Oost 2 documenten

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende het niet vermelden van de bezwaarmogelijkheid (met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende het niet vermelden van de bezwaarmogelijkheid inzake de aanwijzing van de hondenuitlaat- en uitrengebieden. 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende letsel en schade als gevolg van het afsteken van vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling. 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende letsel en schade als gevolg van het afsteken van vuurwerk tijdens de laatste jaarwisseling.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende overleden paard bij de optocht van Sinterklaas. 2 documenten

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende schadelijke gevolgen van straling 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende schadelijke gevolgen van straling.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer Kelder betreffende loslopende olifanten in Circus Belly Wien 2 documenten

VRAGEN van de PvdA en Student en stad van de heer R.O. Martens en mevrouw R.J.A.M. Krüders betreffende het op straat zetten van studenten door huisbazen 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer A. de Rooij en mevrouw M. Dekker betreffende concentratie rijksdiensten in Groningen 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer Moes en de heer Spakman betreffende aantrekkelijkheid gemeentelijke parkeergarages. 4 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw E. van Lente betreffende rijksbezuinigingen bij kwetsbare groepen. 2 documenten

Vragen van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw M. Dekker betreffende Rijksbezuinigingen op het onderwijs 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der schaaf en mevrouw M. Dekker betreffende Rijksbezuinigingen op het onderwijs. 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der schaaf en mevrouw M. Dekker betreffende rijksbezuinigingen op het onderwijs.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw M. Dekker betreffende verhuizing O2G2 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en mevrouw M. Dekker betreffende verhuizing O2G2.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heer R. van der Schaaf en van D66 van de heer P.S. de Rook betreffende doorbetalingsplicht bruidsschat aan Bijzonder Onderwijs 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer R.O. Martens en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende fietsendiefstal en heling. 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heren W. Moes en J. Spakman betreffende dakplein en buurtparkje Westerhaven. 1 document

VRAGEN van de PvdA van de heren W. Moes en J. Spakman betreffende dakplein en buurtparkje Westerhaven.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende jongeren en schulden en de wet Wij (Met antwoorden College 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende jongeren en schulden en de wet WIJ. 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en de heer J. Spakman betreffende Oosterhamrikzone (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en de heer J. Spakman betreffende Oosterhamrikzone. 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en de heer R. van der Schaaf betreffende meer en betere huisvesting voor ouderen. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA, de ChristenUnie, de SP, het CDA en GroenLinks van dhr. K. van der Veen betreffende doven en slechthorenden 2 documenten

VRAGEN van de PvdA-fractie van de heer R. van der Schaaf en mevrouw E. Van Lente betreffende lagere midden inkomens op de woningmarkt 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende gebruik van rattengif in de Oranje wijk 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende gebruik van rattengif in de Oranjewijk.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende het faciliteren van het project Fish4Future 1 document

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende het faciliteren van het project Fish4Future.(met antwoorden college). 1 document

Vragen van de PvdD van de heer G.J. Kelder betrefffende gebruik van rattengif in de Oranjewijk 1 document

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar betreffende het gebruik van huisadressen en garageboxen door TNT post als verdeelpost 1 document

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar betreffende het gebruik van huisadressen en garageboxen door TNT post als verdeelpost.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar betreffende verkoop sociale huurwoningen door Nijestee. 2 documenten

VRAGEN van de SP van de heer J.P. Dijk betreffende koopnachten in Groningen 1 document

VRAGEN van de SP van de heer J.P. Dijk betreffende tariefverhogingen door invoering OV-chipkaart 1 document

VRAGEN van de SP van de heer J.P. Dijk betreffende tariefverhogingen door invoering OV-chipkaart.(met antwoorden college ) 1 document

VRAGEN van de SP van de heer J.P. Dijk betreffende verdwenen bushalte Martiniziekenhuis 2 documenten

VRAGEN van de SP van de heer J.P. Dijk betreffende verlening vergunning megasportzaak Telstar aan het Sontplein. 2 documenten

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker betreffende inzake taxiplaatsen voor deeltaxi bij winkelcentrum Paddepoel.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw H. Rademaker betreffende verkoop Thuiszorg Groningen aan TSN. 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. Gijlswijk betreffende teruggave leges identiteitskaart (ID-kaart). 2 documenten

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende trajecten voor werkzoekenden.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende verruiming wettelijke mogelijkheden kwijtschelding lokale belastingen (Met antwoorden College 1 document

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende verruiming wettelijke mogelijkheden kwijtschelding lokale belastingen.29 mrt 1 document

VRAGEN van de SP-fractie van de heer J.P. Dijk betreffende kostenneutraliteit bij invoering OV-chipkaart. 3 documenten

VRAGEN van de Stadspartij Groningen van de heer G.J.D. betreffende rapport over de kabelbaan ontvangt. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij Groningen van de heer G.J.D. Offerman betreffende geld voor informatievoorziening over Plan B. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij Groningen van de heer G.J.D. Offerman betreffende voortgang Regio Specifiek Pakket Regionaal Economisch Programm (RSP REP).(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij Groningen van de heer G.J.D. Offerman betreffende voortgang Regio Specifiek Pakket-Regionaal Economisch Programm (RSP-REP). 1 document

Vragen van de Stadspartij Groningen van de heer G.J.D. Offerman betreffende voortgang Regio Specifiek Pakket/Regionaal Economisch Progrmma (RSP/REP) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij Groningen van mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende buurten moeten worden gevrijwaard onverantwoordelijke kamerverhuurders. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende balansventilatie in woningen. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende oplossing problemen rondom vervanging riool. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende voorgenomen subsidiestop jongerensoos Poortershoes 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende voorgenomen subsidiestop jongerensoos Poortershoes.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer Bolhuis en de heer G.J.D. Offerman betreffende kastanjes aan de singels 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer Bolhuis en de heer G.J.D. Offerman betreffende kastanjes aan de singels.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende de reeds uitgegeven 20 miljoen euro aan de Regiotram. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende de verkeers-ontsluiting Martiniziekenhuis. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende kosten tram (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende kosten-overzicht eerdere plannen Stationsplein. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende mogelijke misleiding van de raad. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende ProRail 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende risico's van vaststellen outputspecificaties tram. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende RSP REP verbinding Oosterpoort-Helpman. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende RSP/REP verbinding Oosterpoort-Helpman (Met antwoorden College 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende voortgang organisatie Forum 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende voortgang organisatie Forum (met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en mevrouw A.J.M. Riemersma betreffende bouwplan Hofstraat 16 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende affaire Botros(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende bouwplan Hofstraat 16 (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman en mevrouw Riemersma over Botros. 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J. Bolhuis betreffende de geplaatste snelheidsdisplay aan de Helperzoom 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J. Bolhuis betreffende de geplaatste snelheidsdisplay aan de Helperzoom.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende de dood van een politiepaard. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende de verzekering van de afgebrande school in Gravenburg 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende de verzekering van de afgebrande school in Gravenburg.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende huurafspraken Groninger Forum 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende OOG TV en zendtijd voor politieke partijen 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende vragen Groninger Forum en kosten.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende beheer en onderhoud buurtstallingen 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende illegale exploitatie B&B 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende tarieven van de ov chipkaart (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma en de heer G.J.D. Offerman over de juridificering van conflicten 2 documenten

VRAGEN van de VVD en CDA van de heer J. Seton en de heer J.M. van Keulen betreffende aanpak growshops (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van de VVD en CDA van de heer J. Seton en de heer J.M. van Keulen betreffende aanpak growshops. 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer A. Rutte en mevrouw S.A. Koebrugge betreffende route sloopvrachtwagens Forum en sluiting Naberpassage. 2 documenten

VRAGEN van de VVD van de heer A. Rutte over de behandeling van de heer de heer van Sonderen door dienst ROEZ 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer A. Rutte over de behandeling van de heer W. van Sonderen door de dienst RO/EZ (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen betreffende de wethoudersnorm.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen en de heer A. Rutte betreffende Groninger Kredietbank met aanvullende vraag. 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen en de heer A. Rutte betreffende Groninger Kredietbank.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen en de heer A. Rutte betreffende verkeerde interpretatie re-integratiebudget 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen en het CDA van de heer J. Seton betreffende publicatie in het Dagblad van het Noorden over WOB-verzoek 1 document

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen en het CDA van de heer J. Seton betreffende publicatie in het Dagblad van het Noorden over WOB-verzoek.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van de heren J.M. van Keulen en M.D. Blom betreffende het duidelijk krijgen van de procedure rond het toekennen van planschades 3 documenten

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende leegstand kantoorgebouwen. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende leegstand kantoorgebouwen.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende tot de Kop van Oost. 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende verzoek correcte beantwoording vragen Kop van Oost..(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van de VVD van mevrouw S.A. Koebrugge betreffende verzoek correcte beantwoording vragen Kop van Oost..(met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van GroenLinks en CDA over bijen, bijensterfte en ecologisch beheer 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer K.S.N. van der Veen betreffende Duurzaamheidscentrum. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer K.S.N. van der Veen en de heer W.B. Leemhuis betreffende groene daken. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende Aware. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende schone stadsdistributie 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende schone stadsdistributie (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen en de heer K.S.N. van der Veen betreffende zorg- en hulpverlening bij mensenhandel 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer V.G.F. Möhlman betreffende hulp aan kinderen in conflictsituaties. 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer V.G.F. Möhlman betreffende hulp aan kinderen in conflictsituaties.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer V.G.F. Möhlman betreffende hulp aan kinderen in conflictsituaties.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van de heer W.B. Leemhuis betreffende hergebruik leegstaande gebouwen 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma en de heer K. van der Veen betreffende huisverbod bij kindermishandeling. 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma en de heer K. van der Veen betreffende huisverbod bij kindermishandeling.(met antwoorden college). 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma en de heer W.B. Leemhuis en het CDA van de heer J. Seton betreffende bijen, bijensterfte en ecologisch beheer (Met antwoorden College) 1 document

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw L.I. van der Vegt betreffende gekoppelde woonarken in het Boterdiep..pdf 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton betreffende behoud Stripmuseum voor Groningen. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton betreffende bezuinigingen Drafbaan 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton betreffende informatie forum. 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton betreffende vertragingsschade Forum. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende bevoegdheden raad met betrekking tot het openbaar onderwijs (O2G2). 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en mevrouw A.K. Kuik betreffende bevoegdheden raad met betrekking tot het openbaar onderwijs (O2G2).(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van de heer Seton betreffende informatie Forum.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van het CDA van mevrouw A.K. Kuik en de SP van mevrouw H. Rademaker betreffende verloskundigeauto op de busbaan. 2 documenten

VRAGEN van Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende REP.(met antwoorden college) 1 document

VRAGEN van Student en Stad van mevrouw R.J.A.M. Krüders betreffende combikohier. 2 documenten

VRAGEN van Student en Stad van mevrouw R.J.A.M. Krüders betreffende jongerenhuisvesting. 2 documenten

VRAGEN van Student en Stad van mevrouw R.J.A.M. Krüders en van het CDA van mevrouw A.K. Kuik betreffende oprichting nieuwe vereniging en gebruik accommodaties. 2 documenten