Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2013

download

Exporteren naar

PDF Excel

Aanvullende vragen inzake (APVG) regels over carbid schieten 2 documenten

Vragen inzake beperking en verkorting dance- en housefeesten 2 documenten

Vragen betreffende Simplon 2 documenten

Vragen betreffende vloeivelden suikerunieterrein 2 documenten

Vragen betreffende BOA honden1 1 document

Vragen betreffende de huishoudelijke verzorging van Schots en Scheef 3 documenten

Vragen betreffende decentralisaties 2 documenten

Vragen betreffende Esperantokruising 2 documenten

Vragen betreffende helperlinie1 2 documenten

Vragen betreffende inpassing nieuwe Zuidelijke Ringweg 2 documenten

Vragen betreffende Inspectie SZW-Suwinet 2 documenten

Vragen betreffende Mensenrechten 2 documenten

Vragen betreffende Rode loper 2 documenten

Vragen ex. art. 42 RvO inzake het moment waarop beschikkingen voor subsidies worden verleend 2 documenten

VRAGEN GroenLinks betreffende fietsveiligheid okt 2013 2 documenten

VRAGEN Groenlinks W.B. Leemhuis inzake woonlasten voor huurders 2 documenten

VRAGEN GroenLinks, K. S.N.van der Veen, inzake Bouwfondsweilanden Kardinge 2 documenten

Vragen inzake AED's 2 documenten

Vragen inzake Berichtenbox 20122013 2 documenten

Vragen inzake TEEB Stad 2 documenten

VRAGEN PvdAmevrouw C.E. Bloemhoff en J.P. Loopstra inzake aanpak jeugdwerkloosheid en startersbeurs 2 documenten

Vragen Stadspartij R.P. Prummel inzake overschrijding 15% studentenkamernorm Hoornsediep 2 documenten

VRAGEN van D66 de heer P.S. de Rook betreffende verkeer- en parkeersituatie basisscholen. 2 documenten

VRAGEN van D66 van de heer B.N. Benjamins betreffende strafbaarstelling illegaliteit. 2 documenten

VRAGEN van de ChristenUnie van de heer M. Verhoef betreffende MFA de Wijert 2 documenten

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer M. Verhoef betreffende Zuidelijke Ringweg. 2 documenten

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema, D66 van de heer J.H. Luhoff en SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende de communicatie gemeente en politie 2 documenten

VRAGEN van de D66 van de heer B.N. Benjamins en de heer J.H. Luhoff betreffende inzet van drones boven Groningen. 2 documenten

VRAGEN van de heer Maat van de fractie van Stadspartij over Zuidelijke Ringweg 2 documenten

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende de eventuele bouw van een megastal in Stad. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer R.O. Martens betreffende portret van het staatshoofd in de raadszaal. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer W. Moes en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende politiecapaciteit, wijkagenten en politiebureaus in Noord-Nederland. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer W. Moes, de Stadspartij van de heer J. Bolhuis en van de PvdD van de heer G.J. Kelder inz. stopzetten subsidie Stichting Dierenopvang Groningen 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de mevrouw C.E. Bloemhoff en mevrouw B. Enting over gevolgen gemeentelijke bezuinigingen VvE en kansenbeleid 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw B. Enting en mevrouw E. van Lente betreffende Kennis om te delen. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw B. Enting en mevrouw E. van Lente betreffende ontwikkelingen onderwijshuisvesting. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw Bloemhoff en de heer Loopstra betreffende vertrek Bijenkorf uit Groningen 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw C.E. Bloemhoff en de heer J.P. Loopstra betreffende gezamenlijke strategie banen Noord-Nederland 2 documenten

VRAGEN van de Pvda van mevrouw C.E. Bloemhoff en de heer J.P. Loopstra betreffende invoering Startersbeurs door de gemeente Groningen 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw C.E. Bloemhoff en de heer J.P. Loopstra betreffende termijn kwijtschelding gemeentelijke lasten. 14 mei 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en de heer J. Spakman betreffende de bereikbaarheid Stad en ruimtelijke inpassing Zuidelijke Ringweg 2 documenten

VRAGEN van de Pvda van mevrouw E. van Lente en de heer W. Moes betreffende de toegankelijkheid van website van de gemeente Groningen en de kwaliteit van de informatievoorziening, o.a.over invoering van betaald parkeren voor gehandicapten 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en mevrouw B. Enting betreffende bezuinigingen in de sport en de gevolgen ervan voor de sporthopper. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en mevrouw B. Enting betreffende zorgen voor onze jeugd- overheveling taken jeugdzorg 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende opgroeien in armoede. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en mevrouw M. Dekker betreffende versterken Ebbingekwartier 2 documenten

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende de komst van Primark 2 documenten

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende het gebruik van het Noorderplantsoen. 3 documenten

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende vermeende risico's van straling. 2 documenten

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder en van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende vuurwerkoverlast. 5 documenten

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder over schade en letsel veroorzaakt door particulier vuurwerk..pdf 2 documenten

VRAGEN van de SP de heer J.P. Dijk betreffende inrijverbod woontorens Brander en Stoker..pdf 2 documenten

VRAGEN van de SP mevrouw N.G.J. Temmink fractie over eventuele gedwongen ontslagen in de thuiszorg 2 documenten

VRAGEN van de SP van de heer Dijk betreffende prijsstijging OV door invoering OV-chipkaart 2 documenten

VRAGEN van de SP van mevrouw C. van Dijk betreffende noodopvang gezinnen in crisissituaties 2 documenten

VRAGEN van de SP van mevrouw C.M. van Dijk betreffende werkwijze Hefpunt bij beoordelen aanvragen kwijtschelding lokale heffingen 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij de heer R.P. Prummel en de heer G.J.D. Offerman betreffende damwanden Groninger Forum. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende aardbevings-prognoses. 3 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende verkeerssituatie 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer Prummel betreffende het mogelijke vertrek van Gronings Essent kantoor naar Zwolle 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende het uitblijven van concrete ontwerpen voor de Oostwand van de Grote Markt. 13 mei 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A. Riemersma betreffende de schijnveiligheid van studentenpanden 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A. Riemersma en de heer A. Sijbolts betreffende het plaatsen van noodlokalen op het buurtplein voor OBS De Dijk in Beijum (Wibenaheerd 24) 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende vervolg-vragen over Het Nieuw Lokaal Akkoord en de wijkteams NLA.pdf 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw Riemersma betreffende uitstel beantwoording vragen over de plaatsing van noodlokalen bij De Dijk in Beijum 3 documenten

VRAGEN van de VVD de heer R.A. Koops betreffende onoverzichtelijke kruising Prinsesseweg Wilhelminakade Herman Colleniusstraat. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks M. Gijsbertsen, PvdA mevrouw C. E. Bloemhoff en SP mevrouw R. van Gijlswijk, over de arbeidsvoorwaarden van gemeentelijk personeel 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer K.S.N. Van der Veen betreffende Antillianenbeleid. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer K.S.N. van der Veen betreffende gescheiden inzameling van EPS-afval.14 mei 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer K.S.N. van der Veen betreffende paddentrek. 3 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer K.S.N. van der Veen en van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende energiebesparing via de Wet milieubeheer. 2 documenten

Vragen van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende gereguleerde wietteelt. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende informatievoorziening vernieuwing Zuidelijke Ringweg. 4 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende openbaarmaking camerabeelden. 2 documenten

Vragen van Groenlinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende rosse buurt A-kwartier 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen, de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk en van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema betreffende cameratoezicht 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer W.B. Leemhuis betreffende tijdelijk gebruik SuikerUnieterrein. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer W.B. Leemhuis betreffende verruiming kwijtschelding afvalstoffenheffing. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma betreffende inburgering. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer A. Kuik betreffende het mogelijke uitstel van oplevering van de Zuidelijke Ringweg. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van mevrouw A. Kuik betreffende dienstverlening SOZAWE. 3 documenten

VRAGEN van het CDA van mevrouw A. Kuik betreffende uithuisplaatsing van dader kindermishandeling. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van mevrouw A. Kuik betreffende webshops op bedrijventerreinen 2 documenten

VRAGEN van PvdA van de heer W. Moes betreffende wonen op het water. 2 documenten

VRAGEN van PvdD G.J. Kelder en SP J.P. Dijk over wachtgeld dhr. Rehwinkel 2 documenten

VRAGEN van PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende de aankoop van een pand aan de oostzijde. 2 documenten

VRAGEN van PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende preventie en andere maatregelen in het kader van natuurbrand. 2 documenten

VRAGEN van SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende conclusies commissie Cohen over de ongeregeldheden op 21 en 22 september 2012 in Haren. 2 documenten

VRAGEN van Student & Stad van de heer J.P.A. van Rooij over gemeentelijk beleid bij feesten in binnenstad.v022 2 documenten