Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2002

download

Exporteren naar

PDF Excel

Vragen CDA inzake ongeluk Steentilbrug 1 document

Vragen CDA inzake start Giro en kerkdiensten Martinikerk 1 document

Vragen CDA over de exploitatie Euroborg (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over gedragsregels zwembaden (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over sociaal veilig pinnen (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over tribunegebouw Drafbaan (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over wateroverlast (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie en VVD over de kindveilige route Zuiderweg Hoogkerk (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie inzake uitspraak kapvergunning bomen Peizerweg (vragenuur) 1 document

Vragen ChristenUnie inzake verblijfplaats illegale prostituees (vragenuur) 1 document

Vragen ChristenUnie over het Wallhouse (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over leegstand van winkels in de binnenstad (vragenuur) 1 document

Vragen D66 en PvdA inzake Holland Toolbox en Het is hier Holland 1 document

Vragen D66 inz. 'Trap 'ns wat vaker naar je baas' (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 inzake Deltaplan Welzijn 1 document

Vragen D66 inzake Groninger Opvang in Zelfbeheer 1 document

Vragen D66 inzake ontwikkeling ICT 1 document

Vragen D66 inzake ontwikkelingen Helperlinie en woonwagenkamp Helper Westsingel 1 document

Vragen D66 inzake problemen roeivereniging Aegir 1 document

Vragen D66 inzake relatie college - Groninger City Club (vragenuur) 1 document

Vragen D66 inzake studenten die werken bij de politie 1 document

Vragen D66 inzake studio Braillebibliotheek 1 document

Vragen D66 over afschaffing OZB (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over cultuurverzamelgebouw Oliemulderstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over de Cultuurlobby Noord-Nederland (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over financiering anonieme HIV-test (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over openbaarmaking uitbreidingsplannen Oosterpoort (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over Reitdiep off-line (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over spoorbrug Van Starkenborghkanaal (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over steunpunt van de Rode Draad (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks inzake bomen Vismarkt Zz (vragenuur) 1 document

Vragen GroenLinks inzake reddingsplan bomen binnenstad 1 document

Vragen GroenLinks over aanleg faunatunnel bij Stadspark (vragenuur) 1 document

Vragen GroenLinks over afsluiting Jodenkamp (vragenuur) 1 document

Vragen GroenLinks over faillissement en doorstart Donar (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over FNV-manifestatie (vragenuur) 1 document

Vragen GroenLinks over gevaarlijke vrachtwagens (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over gifvrij onkruidbeheer (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over inzamelbakken voor textiel (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over kamernood studenten (met antwoord college) 1 document

Vragen Groenlinks over kappen bomen Hortustuin (vragenuur) 1 document

Vragen GroenLinks over nieuwe weg Winsum-Groningen (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over noordelijk deel wijk Piccardthof (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over rijksbezuinigingen openbaar vervoer (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over snelheidsmetingen op 30 en 50km-wegen (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over voorzieningen op het platteland (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA inzake bouw Hornbach (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake invalproblematiek openbaar onderwijs (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake onderhoud sportvelden (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake openbare toiletvoorziening (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake overlast jongeren Vinkhuizen (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake relatie gemeente - burger (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake reorganisatie VMBO / Werkman College (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA inzake verkoop recreatiegebied Kardinge (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA over aanbesteding reïntegratietrajecten (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA over inventarisatie en aanpak onveilige plekken (binnen-)stad (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over inzet en onderhoud van bussen (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over risico's bij aanbestedingen (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over situatie KLM-flat Diamantlaan (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over uitblijven huursubsidie (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA over verhuurvoorwaarden kermis(met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over wieler/skate/skeelerbaan in Kardinge (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over Zomeropening De Wende (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA, SP, Stadspartij inz FC Lewenborg (vragenuur) 1 document

Vragen SP inzake asfalteringswerkzaamheden Noorderplantsoen (vragenuur) 1 document

Vragen SP inzake bomen Louise Henriëttestraat (vragenuur) 1 document

Vragen SP inzake bouwfraude 1 document

Vragen SP inzake FNV-onderzoek minimabeleid gemeenten 1 document

Vragen SP inzake fraude-onderzoek WAO'ers (met antwoord college) 1 document

vragen SP inzake problemen bij het Groninger brandweerkorps (met antwoord College) 1 document

Vragen SP inzake sloopprogramma 1 document

Vragen SP inzake verkeersveiligheid rond Hoofdstation (vragenuur) 1 document

Vragen SP over aangepast leerlingenvervoer (vragenuur) 1 document

Vragen SP over benutten mogelijkheden CareX bij het aanpakken van woningnood (met antwoord) 1 document

Vragen SP over chaos bij BSO Schildersbuurt (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de gevangenis op Westpoort (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over doorbraak in de zweeftreintechnologie (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over eren Eltjo Rugge (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over gebruik gewolmaniseerd hout als oeverbeschoeiing (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over herinrichting Kolfstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over planvorming 'Meerstad' (vragenuur) 1 document

Vragen SP over subsidie project 'Weekje Weg' (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over woningnood in de gemeente (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij inzake SSG Hofstraat (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij inzake veiligheid bij wedstrijden FC Groningen (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij inzake verkeerssituatie bij het Station (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij over aankoop schoolgebouw Oliemulderstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over bestemming Hoekhuis (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij over dieseltreinen (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over eventueel tekort controle en handhaving (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over Forum Grote Markt (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij over maatregelen tegen supportersgeweld (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij over ongeval busstation (met antwoord college) 1 document

Vragen Student & Stad inzake 'Jonge Honden' 1 document

Vragen Student & Stad inzake KEI-activiteiten in De Oosterpoort 1 document

Vragen Student en Stad over verkeerssituatie Zernikecomplex (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD inzake aan- en afvoer buiten de venstertijden 1 document

Vragen VVD inzake omgang met klachten 1 document

Vragen VVD inzake verkeersafwikkeling EnCeHa-terrein (vragenuur) 1 document

Vragen VVD inzake verkeerssituatie Gravenburg e.o. 1 document

Vragen VVD over bewegwijzering parkeergarages (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over fietsoversteek Esserhaag/Kerklaan (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over gebruik gewolmaniseerd hout De Eilanden (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over protocol Van Mesdag en het wijkcomité Helpman (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over reclameuitingen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over snelheidsovertredingen Noodweg en Leegeweg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over stadsduiven (met definitief antwoord college) 1 document

Vragen VVD over studentenhuisvesting (met antwoord college) 1 document