Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

verklaring_vangnetuitkering_2017 1 document

Nr. 15 CNV Overheid over goed werkgeverschap 1 document

Aanpak fietsendiefstal 2 documenten

Aanpak steenmarters Groningen 2 documenten

Afblazen Helperzoomtunnel 2 documenten

afval Noorderplantsoen 2 documenten

ARCG_ontwerpbegroting_2019 1 document

begeleiding jongeren naar werk 2 documenten

beschikbaarheid sportaccomodaties 2 documenten

Big Building 2 documenten

binnenterrein Pythagorascomplex 2 documenten

Bomenkap bij de Kempkensberg Engelse Kamp 2 documenten

bomenkap langs de Hunzezone 2 documenten

Carbidwedstrijd Veiligheidsregio Groningen 2 documenten

Controle hondenbelasting 2 documenten

Dakloze jongeren verdienen extra steun 2 documenten

De HulpExpress 2 documenten

De jaarwisseling 2017-2018 2 documenten

Duperen huurders door gesjoemel met energie-indexen 2 documenten

economisch daklozen 2 documenten

ereburgers 2 documenten

fietswrakken 2 documenten

functioneren Noordelijk Belastingkantoor 2 documenten

gezondheidsbeleid en rookvrije generatie 2 documenten

Groenaantasting Ring Zuid 2 documenten

Groningen__de_onderwijsinnovatiestad_van_Nederland 1 document

Het actief kiesrecht voor mannen én vrouwen vieren 2 documenten

Hondenshows 2 documenten

huurprijsregulering vrije sector en situatie Brinkflats 2 documenten

internationale studentenhuisvesting 2 documenten

Internationale studentenhuisvesting 3 documenten

juridische kwesties en advocaatkosten 2 documenten

KidsUnited 2 documenten

Kinderklimaattop 2 documenten

kosten van schoolreizen 2 documenten

Laat inwoners zelf nieuwe straatnamen kiezen 2 documenten

Let's Gro 2017 - 2018 3 documenten

Lewenborg 2 documenten

Mantelzorg 2 documenten

Misdragingen Vindicat 2 documenten

natuurinclusief bouwen 2 documenten

niet-afgeronde revitalisering Woonschepenhaven 2 documenten

O.O.G. 2 documenten

Ongehinderd Testdag 2 documenten

Onrust openbaar onderwijs 2 documenten

onzekerheid 200 huurwoningen in De Wijert 2 documenten

OV-bureau__Ontwerp_hoofdlijnen_Dienstregeling_bus_2019_en_Trendmonitor_2017__ 1 document

overlast en communicatie omwonenden Aanpak Zuidelijke Ringweg 2 documenten

Rapport commissie Hertogh ARZ 2 documenten

Rubbergranulaat 3 documenten

Schriftelijke vragen SP over balkons Westindischekade e.a_ 2 documenten

Shortlist_duurzame_warmtebron_Noordwest_ 1 document

situatie woningen Boermandestraat 2 documenten

sjoemelen met energie-indexen jongerenhuisvesting 2 documenten

sluiting Testlab Noord-Nederland 2 documenten

staat van het onderwijs 2 documenten

stand van zaken aanpak ring Zuid 2 documenten

Stand van zaken energietransitieplannen 1 document

Stand van zaken Topsporthal 2 documenten

straatverlichting Bloemenbuurt in de Oosterparkwijk 2 documenten

studentenflats Kornoeljestraat & Planetenlaan 2 documenten

Succesvol hondenbeleid 2 documenten

toegangswegen containerwoningen Suikerunieterrein 2 documenten

toegankelijkheid A straat 2 documenten

toegankelijkheid verkiezingen 2 documenten

toekomst Groninger Airport Eelde 2 documenten

Toename van particuliere investeerders en commerciële beleggers in onze volkshuisvesting 2 documenten

vaccinaties 2 documenten

Vandalisme in de Hoogte & Vinkhuizen 2 documenten

Vandalisme op schoolpleinen 2 documenten

verdwijnen van pinautomaten 2 documenten

Verkoop Pepergasthuis door Lefier 2 documenten

Verplichte afname parkeerplekken door huurders 2 documenten

Voedselbank 2 documenten

VoorwaartsVoorwaarts 2 documenten

Vuurwerk Jaarwisseling 2 documenten

Wet Taaleis in Groningen 2 documenten

wijziging bijdrage huishoudelijke hulp 2 documenten

wisselwoningen Ten Post en onduidelijkheid Fazanthof in Ten Boer 3 documenten

wmo vervoer 2 documenten

woon- en leefsituatie bewoners De Stadswerf 2 documenten

Zienswijze_begroting_2019_Omgevingsdienst_Groningen 1 document