Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2012

download

Exporteren naar

PDF Excel

Schriftelijke vragen SP ex. artikel 42 RvO inzake te betalen facturen MKB 2 documenten

Schriftelijke_vragen_van_Partij_voor_de_Dieren_betreffende_het_weren_van_bont_op_de_Groninger_Modeparade. 2 documenten

VRAGEN betreffende GHBS en de Basis op orde 2 documenten

Vragen door alle fractiesvoorzitters betreffende langdurige vertraging in de bezwaarschriftenprocedure Kop van Oost 2 documenten

Vragen SP inzake te betalen verhuiskosten bij Waterbedrijf Groningen. 2 documenten

Vragen van ChristenUnie betreffende het voorjaarsdebat.pdf 2 documenten

VRAGEN van D66 van de heer H.J.M. Akkermans en de heer J.H. Luhoff betreffende Veiligheidsregio. 2 documenten

VRAGEN van D66 van de heer H.J.M. Akkermans en de heer J.H. Luhoff betreffende vingerafdrukken. 2 documenten

VRAGEN van D66 van mevrouw G.E.J. Copini - van der Meulen betreffende het Duurzaamheidscentrum Groningen.pdf 2 documenten

VRAGEN van D66 van mevrouw G.E.J. Copini-van der Meulen betreffende Anner Award. 2 documenten

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer M. verhoef betreffende een aantal verkeerssituaties. 2 documenten

VRAGEN van de ChristenUnie van mevrouw I.M. Jongman-Mollema en de heer M. Verhoef betreffende vaststelling koopzondagen. 2 documenten

VRAGEN van de Partij van de Arbeid van mevrouw C.E. Bloemhoff en mevrouw M. Dekker betreffende Gym in the park.VRAGEN van de Partij van de Arbeid van mevrouw C.E. Bloemhoff en mevrouw M. Dekker betreffende Gym in the park. 2 documenten

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende het faciliteren van een onderzoek naar oplossingen voor het sterven van amfibieën in rioolkolken 2 documenten

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder en van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende stoppen met het Forum. 2 documenten

VRAGEN van de Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder over het doden van muskusratten in de gemeente Groningen. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA de heer R. van der Schaaf en mevrouw E. van Lente betreffende financiën onderwijshuisvesting..pdf 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer J. Spakman en de heer W. Moes betreffende Interenationaal treinloket Groningen. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer R. Martens, mevrouw E. van Lente en de heer R. van der Schaaf betreffende leegstand uitgaansgebied. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer R.O. Martens en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende declaraties burgemeester en wethouders. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van de heer R.O. Martens en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende gevolgen invoering wietpas van Groningen (met antwoorden college).pdf 1 document

VRAGEN van de PvdA van mevrouw C.E. Bloemhoff en van de SP van de heer J.P. van Dijk betreffende Code Verantwoord Marktgedrag.. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw E. van Lente en de heer R. van der Schaaf betreffende zorgen over Groningse kinderen. 2 documenten

VRAGEN van de PvdA van mevrouw M. Dekker en mevrouw C.E. Bloemhoff betreffende de situatie bij Sanquin.pdf 2 documenten

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder betreffende evenementenvergunning voor De Nacht van Groningen 2 documenten

VRAGEN van de PvdD van de heer G.J. Kelder en de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende drie afscheidsfeestjes van wethouders. 2 documenten

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar betreffende deelname aan het jubileumcongres van de VNG. 3 documenten

VRAGEN van de SP van de heer E. Eikenaar betreffende grondspeculaties met voorkennis..pdf 2 documenten

VRAGEN van de SP van de heer J.P. Dijk betreffende 15%-norm Vinkhuizen-Noord. 1 document

VRAGEN van de SP van de heer J.P. Dijk betreffende situatie schoonmakers bij aanbestedingen door gemeentelijke diensten en organisaties van de gemeente Groningen.pdf 2 documenten

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende goede voornemens. 2 documenten

VRAGEN van de SP van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende Stadjerspas voor AOW'ers..pdf 2 documenten

VRAGEN van de SP-fractie van mevrouw L.R. van Gijlswijk betreffende opschorting uitvoering huishoudinkomenstoets 2 documenten

Vragen van de Stadspartij en PvdA over sluiting en fusies in basisscholen openbaar onderwijs. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts betreffende geluidsoverlast evenementen. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer A. Sijbolts en mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende weigering van niet studenten in de horeca met name op de Grote Markt en in de Poelestraat. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer G.J.D. Offerman betreffende voortgang van de inpassing van de tram op het Zerniketerrein van de universiteit. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J. Bolhuis en de heer R.P Prummel betreffende concert reggaezanger Sizzla en boekingsbeleid Oosterpoort en andere gemeentelijke podia. 3 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer J.Bolhuis betreffende bouwaanvraag Forum. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende de kosten en baten bij het stoppen van de bouw van het Groninger Forum. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende de schimmelproblematiek in de Suiker- en Halmbuurt te Hoogkerk. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende tram en geluid. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel betreffende voortgang orga-nisatie Groninger Forum, jaarverslag Stichting Groninger Forum en huur van het forumgebouw. 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel en mevrouw A.M.J. Riemers-ma betreffende nadeelcompensaties..pdf 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van de heer R.P. Prummel en mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende uitvoering van Nadeelcompensatie Damsterdiepgarage 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende de Floriade in 2022 op het Suikerunie-terrein een dubieuze keus.pdf 2 documenten

VRAGEN van de Stadspartij van mevrouw A.M.J. Riemersma betreffende Noodfonds. 2 documenten

Vragen van de Stadspartij, mevr Riemersma, over tekort aan stadswachten. 2 documenten

VRAGEN van de VVD van de heer A.C.L. Rutte en de heer J.M. van Keulen betreffende vervolgvragen Occupy. 2 documenten

VRAGEN van de VVD van de heer J.M. van Keulen betreffende de belastingkrant (De Karin). 3 documenten

VRAGEN van de VVD van de heren J.M. van Keulen en A. Rutte over de Occupy-beweging.pdf 2 documenten

VRAGEN van de VVD-fractie van de heer J.M. van Keulen betreffende voorbereiding Voorjaarsdebat..pdf 2 documenten

Vragen van GroenLinks inzake volmachten bij Tweede Kamerverkiezingen. 2 documenten

Vragen van GroenLinks over landelijke bezuinigingen FIOM 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer K.S.N. van der Veen betreffende boomziektes.14 feb. 2 documenten

Vragen van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen betreffende mededelingen van informatuer Remkes in de media 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van de heer M.T. Gijsbertsen en de heer K.S.N. van der Veen betreffende coördinatie duurzaamheid. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma betreffende de Kardingerplas. 2 documenten

VRAGEN van GroenLinks van mevrouw A. Postma betreffende de wateroverlast bij het Groninger Museum. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer A. Kuik en van D66 van mevrouw G.E.J. Copini-van der Meulen betreffende het aanmoedigen van elektrisch rijden. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton betreffende een publicatie naar aanleiding van besluitvorming in de raad over de Verordening bekendmaking 2012. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton betreffende tekort parkeergelegenheid Crematoriumlaan..pdf 2 documenten

VRAGEN van het CDA van de heer J. Seton en van de VVD van de heer J. M. van Keulen betreffende overzicht afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012. 2 documenten

VRAGEN van het CDA van mevrouw A.K. Kuik betreffende de afhandelings termijn voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. 2 documenten

Vragen van mevrouw Jongman van de ChristenUnie en de heer Seton van het CDA over parkeergelegenheid Crematoriumlaan. 3 documenten

VRAGEN van mevrouw Riemersma van de Stadspartij over het nieuw lokaal akkoord en de wijkteams 2 documenten

Vragen van Student en Stad over de 15 % norm. 2 documenten

VRAGEN van Student en Stad van de heer J. van Rooij betreffende handelswijze OV-bureau. 2 documenten