Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2000

download

Exporteren naar

PDF Excel

Vragen CDA over de verkeerssituatie rond de o.b.s. De Ploeg in Hoogkerk. (met antwoord college) 1 document

Vragen D'66 inzake onderhandse verkoop 1 document

Vragen D66 en GroenLinks over niet correct handelen zelforganisaties minderheden (met antwoord) 1 document

Vragen D66 over het Stadspark (met antwoord) 1 document

Vragen D66 over juridisch instrumentarium woonschepen (met antwoord) 1 document

Vragen D66 over nevenfuncties op de gemeentelijke website (met antwoord) 1 document

Vragen D66 over parkeren bij Papiermolen (met antwoord) 1 document

Vragen D66 over veiligheid wonen op het water (met antwoord) 1 document

Vragen GPV over eigen postbezorging (met antwoord) 1 document

Vragen GPV over gebruik art. 19 WRO inzake bestemming panden Zuiderdiep voor sexinrichting (met antwoord) 1 document

Vragen GroenLinks over Bedrijfs Interne Milieuzorg (met antwoord) 1 document

Vragen GroenLinks over Buurtcentrum Sonde 2000 (met antwoord) 1 document

Vragen GroenLinks over privatisering GVB (met antwoord) 1 document

Vragen GroenLinks over vrachtwagens op de busbaan (met antwoord) 1 document

Vragen PvdA betreffende ongeluk ten gevolge van uitval verkeerslichten. 1 document

Vragen PvdA over bromfietsverkeer in het Noorderplantsoen (met antwoord) 1 document

Vragen PvdA over klantenpanel Arriva (met antwoord) 1 document

Vragen PvdA over Stadsvisie Groningen (met antwoord) 1 document

Vragen SP inzake gemeentelijk heibeleid 1 document

Vragen SP inzake sluiting sauna Kardinge 1 document

Vragen SP over cascoherstel woningen Koninginnelaan e.o. (met antwoord) 1 document

Vragen SP over declaraties ambtelijke en bestuurlijke top (met antwoord) 1 document

Vragen SP over het kapprogramma 2000 (met antwoord) 1 document

Vragen SP over inzet instrumenten gemeente voor WOZ 2e tijdvak (met antwoord) 1 document

Vragen SP over privatisering Martinihal (met antwoord) 1 document

Vragen SP over privatisering Martinihal (met antwoord) 1 document

Vragen SP over TraXX (met antwoord) 1 document

Vragen SP over voortgang wijkvernieuwing (met antwoord) 1 document

Vragen SP over Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht. 1 document

VRAGEN van D66 betreffende viering Bevrijdingsdag. 1 document

VRAGEN van de VVD betreffende verzoek van "vrienden van de Groninger kunsthal".(met antwoorden college) 1 document

Vragen van het CDA betreffende maatregelen tegen vernielingen en agressie bij jaarwisseling. 1 document

Vragen VVD inzake digitalisering bestemmingsplannen 1 document

Vragen VVD over illegale lozingen ARCG (vragenuur( 1 document

Vragen VVD over samenwerking CWI en de uitzendbranche (met antwoord) 1 document