Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2004

download

Exporteren naar

PDF Excel

Vragen CDA en PvdA over keuring van speellokalen basisscholen (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over de Gehandicaptenwijzer en Toegankelijkheidsgids (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over de veiligheid recreatiegebied Kardinge (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over het project SMS-alert (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over het schoolplein 't Karrepad (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over kinderopvang in De Swaen (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over kinderopvangvoorziening De Kangoeroe (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over klantenpanels Regiopolitie (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over onduidelijkheid parkeerontheffingen evenementen Waagplein (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over wachttijdvoorspeller fietsen (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA, PvdA en VVD over het Noorderstation (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA, PvdA, VVD en D66 over OZB-heffing sportverenigingen en overlast rond sportaccommodaties (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over Muziekcentrum Groningen i.o. (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over personele consequenties bezuinigingen WING (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over criteria Bloemsingel 10 (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over de positie van de archeologie in Groningen (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over de Stadse Voedselbank (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over de Toorn van Meerstad (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over de vervolgnota sociaal-culturele accommodaties (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over eenduidige aansturing jeugdcultuurpodium (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over Groningse dance-scene (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over holebi-vriendelijkheid Groningse scholen (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over hotelcapaciteit Groningen (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over jeugdcultuurpodia (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over Oliemulderstraat Revisited (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over steun burgemeester San Francisco inzake homohuwelijk (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over World Press Photo (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over 'Is Groningen uitgepolderd' (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over bomenkap Van Ruysdaelstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over de gevolgen van de ombouwoperatie ID-banen (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over fietsenklemmen winkelcentrum Vinkhuizen (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over het thuislesproject Jasmijn II (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over intelligente snelheidsaanpassing (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over proef met biologische producten (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over restauratieproject BernoulliPLUS (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over Stichting Monument en Materiaal (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over thuislesproject Jasmijn (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over verdwijnen treintaxi (vragenuur) 1 document

Vragen GroenLinks over Werkprojectengroep (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA betreffende doorbetaling woonlasten bij korte detentie via bijzondere bijstand (met aanvullend antwoord college) 1 document

Vragen PvdA en VVD over de Vier Mijl van Groningen (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over aanpak risicogedrag op Groninger scholen (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over beëindiging Steunpunt Huren (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over buurtconciërges en opbouwwerk (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over de sporthal Kardinge 1 document

Vragen PvdA over gebruik deskundigheid adviesraad Gehandicaptenbeleid (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over het OJM-traject (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over het werkhotel voor jongeren (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over ijshal Kardinge (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over informatie-avonden Intense Stad (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over Justitie in de Buurt (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over kinderboerderij Malle (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over Play-on (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over preventief fouilleren (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over sociale wijkvernieuwing 2005 (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over vertoning 'See Yourself' aan VMBO (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over woonlasten bij korte detentie via bijzondere bijstand 1 document

Vragen SP inzake aanvullende subsidiëring wijkorganisaties (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over bescherming karakter Kardingeheuvel (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over correspondentie met staatssecretaris inzake WVG (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de Grote Marktdiscussie (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de illegale verbouwing van de Stadschouwburg (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de kruising Oosterhamriklaan/Korreweg (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over herontwikkeling Trefkoellocatie (vragenuur) 1 document

Vragen SP over herplaatsing ex-medewerkers WING (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over het fietspad Diamantlaan (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over het parkeerprobleem Oranjewijk (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over huurdersparticipatie (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over huursubsidieplannen Nijenstee (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over interventieteams Beijum-Oost (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over ligplaatsvergunning woonschepen (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over monumentstatus 'Vakwerkhuisje' Grote Rozenstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over openbaarheid vergaderingen welstandscommissie (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over procedure besluitvorming Ambiënte (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over rolstoelafritten Linnaeusplein (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over voortgang wijkvernieuwing Lewenborg (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij inzake doorvraagvragen Intense stad (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over aangifte vernieling bomen (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over aanvraag evenementenvergunning Grote Markt (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij over behoud van cultuurcentrum De Oosterpoort (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over buitenlandse reis collegeleden/SIG (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over de grondpolitiek gemeente Groningen (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over de Zweeftrein (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over gezamenlijk depot musea (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over het hek Sluiskade (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over Intense Stad II (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over notulen Moesstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over overlast jongeren Lewenborg (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over plankosten proces Grote Markt/sloop Oosterpoort (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over planontwikkeling "Harbour House" (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over stand van zaken VariaSki (met antwoord college) 1 document

Vragen Student en Stad over detectieapparatuur aan beveiligingscamera's (met antwoord college) 1 document

Vragen Student en Stad over Kenniscentrum Studentenhuisvesting (met antwoord college) 1 document

Vragen Student en Stad over verkeerssituatie Zernikecomplex (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over bouwvergunning tijdelijk plaatsen vlaggenmast (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over de trainingsaccommodatie FC Groningen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over Europe Direct (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over fietspaden Rosensteinlaan e.o. (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over onverschuldigd betaalde precariorechten (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over parkeerplaatsen omgeving Jadestraat/Siersteenlaan (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over parkeren Koeriersterweg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over reclame-uitingen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over rotonde Siersteenlaan/Goudlaan (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over skateboardplaats binnenstad II (met antwoord college). 1 document

Vragen VVD over stagnerende woningbouw (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over starterswoningen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over te lang geparkeerde auto's (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD, GroenLinks, PvdA over Open Source Software (met antwoord college) 1 document