Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

de samenwerking van de gemeente Groningen met het Confucius Instituut (CDA, S&S, 18-2-2021) 2 documenten

Vierverlaten (SP, 22-2-2021) 2 documenten

Bomenkap talud viaduct Groningerweg (PvdD, 23-2-2021) 2 documenten

kappen in het buitengebied (PvdD, 26-2-2021) 2 documenten

weidevogelbescherming en mogelijke gevolgen (PvdD, 2-2-2021) 2 documenten

Vervolgvragen verontreiniging op het voormalige Aagrunol terrein (PvdD, PVV, 1-2-2021) 3 documenten

Jeugdzorg/Wmo (SP, 3-2-2021) 2 documenten

voorgenomen nieuwbouw moskee Selwerd (PVV, 4-2-2021) 2 documenten

Energietransitie en Grunneger Power (Stadspartij CDA en VVD, 3-2-2021) 2 documenten

Rijdende woongroepen en het Gideonterrein (SP, PvdD, S&S, 28-1-2021) 2 documenten

Short Stay, Vondelflat (Student&Stad, 26-1-2021) 2 documenten

stijging gemeentelijke woonlasten (VVD, 20-1-2021) 2 documenten

dorpsgesprekken met inwoners uit het aardbevingsgebied (alle fracties, 18-1-2021) 2 documenten

gemeentelijke informatie over klimaatverandering (PvdD, 21-1-2021) 2 documenten

Invoering betaald parkeren (CDA, 11-1-2021) 2 documenten

data algoritmes en de gemeente (D66, 11-1-2021) 2 documenten