Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Toegang tot bijstand en problemen kostendelersnorm (CU, GL, 18-6-2021) 2 documenten

Ontwikkelingen locatie brandweerkazerne en milieustraat (D66, 17-6-2021) 2 documenten

Preventie dader- en slachtofferschap seksueel geweld (CU, 22-6-2021) 2 documenten

Seksuele gezondheid en de capaciteit van de GGD (S&S, 9-6-2021) 2 documenten

Straat intimidatie (GroenLinks, 100%Groningen, 17-6-2021) 2 documenten

Gesloten zwembaden (VVD, Stadspartij, 100%, PVV, 21-6-2021) 2 documenten

Steun doorzettingsmacht warmtenet Groningen (PVV, 31-5-2021) 3 documenten

Energielabels en hoge kosten bij appartementen in Groningen (SP, 3-6-2021) 2 documenten

Zandwegen in Haren (VVD, Stadspartij, CDA, 100%, D66, PvdD, 31-5-2021) 2 documenten

Gevolgen van de hengelsport voor dieren, natuur en milieu (PvdD, 27-5-2021) 2 documenten

Brandveiligheid woningen (SP, 10-5-2021) 2 documenten

Wonen op Zernike (VVD, D66, 20-5-2021) 2 documenten

grote campus voor (internationale) studenten op Zernike (SP, 12-5-2021) 2 documenten

Lokaal Preventieakkoord (CU, 26-4-2021) 2 documenten