Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lokaal Preventieakkoord (CU, 26-4-2021) 2 documenten

Uitbraak vogelgriep (PvdD, 22-4-2021) 4 documenten

Suikerzijde, de soortenrijkdom van de vloeivelden en de keuze van het compensatiegebied (PvdD, 21-4-2021) 2 documenten

Herplaatsing monumentale trap Van der zee (GL, 14-4-2021) 3 documenten

Ondersteuning Horecaondernemers (CU,, 12-4-2021) 2 documenten

Steunmaatregelen in de gemeente Groningen (VVD, 14-4-2021) 2 documenten

Stand van zaken motie Nationaliteit Onbekend (CU, PvdD, GL, SP, D66, CDA, PvdA, 13-4-2021) 2 documenten

Driebondsbos (Stadspartij, 25-3-2021) 6 documenten

sanering van verontreinigingen i.v.m. werkzaamheden Zuidelijke Ringweg 2 documenten

Bomenkap ARZ (PvdD, 6-4-2021) 2 documenten

Uitwisseling data omgevingsdienst Groningen (PvdD, 7-4-2021) 2 documenten

Genderdiversiteit en de non-binaire gemeenschap in Groningen (PvdA, PvdD, GL, 100% ,31-3-2021) 2 documenten

Woonzorgvisie (GL, SP, PvdA, CDA, 100%, CU, D66, 26-3-2021) 2 documenten

Hortus en de biotoop Haren (GL, PvdA, 22-3-2021) 2 documenten

Instellen van zelfbewoningsplicht, c.q. verhuurverbod Indische Buurt-De Hoogte (Pvda, 30-3-2021) 2 documenten

wijziging toewijzingsbeleid Lefier (S&S, 23-3-2021) 2 documenten

Aanpak schimmelwoningen (CDA, SP, 16-3-2021) 2 documenten

sociaal steun pakket cultuur (PVV, 8-3-2021) 2 documenten

De recente sluiting van cultuurzalen (GL, 15-3-2021) 2 documenten

de samenwerking van de gemeente Groningen met het Confucius Instituut (CDA, S&S, 18-2-2021) 2 documenten