Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Driebondsbos (Stadspartij, 25-3-2021) 6 documenten

sanering van verontreinigingen i.v.m. werkzaamheden Zuidelijke Ringweg 2 documenten

Genderdiversiteit en de non-binaire gemeenschap in Groningen (PvdA, PvdD, GL, 100% ,31-3-2021) 2 documenten

Woonzorgvisie (GL, SP, PvdA, CDA, 100%, CU, D66, 26-3-2021) 2 documenten

Hortus en de biotoop Haren (GL, PvdA, 22-3-2021) 2 documenten

Instellen van zelfbewoningsplicht, c.q. verhuurverbod Indische Buurt-De Hoogte (Pvda, 30-3-2021) 2 documenten

wijziging toewijzingsbeleid Lefier (S&S, 23-3-2021) 2 documenten

Aanpak schimmelwoningen (CDA, SP, 16-3-2021) 2 documenten

sociaal steun pakket cultuur (PVV, 8-3-2021) 2 documenten

De recente sluiting van cultuurzalen (GL, 15-3-2021) 2 documenten

Openheid betalingsregeling aangevuld wachtgeld (SP, 29-3-2021) 2 documenten

menstruatie-armoede (100%, PvdA, 5-3-2021) 2 documenten

kosten Evenementen (draverijen) Stadspark (VVD, Stadspartij, 100%, CDA, PVV, Student&Stad, 8-3-2021) 2 documenten

Vierverlaten (SP, 22-2-2021) 2 documenten

Het functioneren en transparantie van Commissie Bezwaarschriften (CDA, 26-1-2021) 2 documenten

Bomenkap talud viaduct Groningerweg (PvdD, 23-2-2021) 2 documenten

kappen in het buitengebied (PvdD, 26-2-2021) 2 documenten

Afstemming gemeente - Provincie (PvdD, SP, 25-2-2021) 2 documenten

Voorgenomen afsluiting Julianaplein (PVV, 19-3-2021) 1 document

testen en experimenten (D66, VVD, PvdA, S&S, Stadspartij, 16-2-2021) 2 documenten

weidevogelbescherming en mogelijke gevolgen (PvdD, 2-2-2021) 2 documenten

Vervolgvragen verontreiniging op het voormalige Aagrunol terrein (PvdD, PVV, 1-2-2021) 3 documenten

Jeugdzorg/Wmo (SP, 3-2-2021) 2 documenten

Mogelijke stagnatie en wachtlijsten in de (Jeugd)zorg (alle raadsfracties, 26-1-2021) 2 documenten

voorgenomen nieuwbouw moskee Selwerd (PVV, 4-2-2021) 2 documenten