collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Verloop jaarwisseling 2022 - 2023 1 document

Toekomst Bevrijdingsfestival Groningen 2 documenten

Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg 2 documenten

Invulling Noodpakket Energiekosten en Inflatie, pakket 3.3 Fonds voor mkb 2 documenten

Stand van Zaken - Herwinnen Openbare Ruimte 1 document

Uitvoeringsagenda Toegankelijk Groningen 2022-2023 3 documenten

Stand van zaken fietsparkeren 2 documenten

Afhandeling Motie Aanpak mentaal welzijn versterken met jongeren en jongvolwassenen 1 document

Pilot schoolstraten 3 documenten

Omzetting kamerverhuurpanden naar studio's 3 documenten

Woonmanifestatie Bouw Anders 3 documenten

Stand van zaken uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen 1 document

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen op 15 maart 2023 2 documenten

Terugkoppeling Week van het Afval 2022 1 document

Plan van aanpak laaggeletterdheid 2 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid september - december 2022 2 documenten

Evaluatie maai mei niet en pilot meer biodiversiteit in het gras 2 documenten