collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Initiatief openluchtbioscoop Stadspark 1 document

Leerpunten Omgekeerde Right to Challenge en het oefenen Gronings model 1 document

CO2 neutrale onderwijshuisvesting 2 documenten

Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2023-2026 incl. uitvoeringsagenda 2023 en reacties op moties 4 documenten

Uitvoeringsprogramma visie op wonen, samenleving en zorg 1 document

Doorbelasten nutsvoorzieningen buitensportverenigingen 2022 1 document

Verkenning herstart Shelter City Groningen 2 documenten

Motie escalatieladder studentenverenigingen en cultuurverandering 2 documenten

Voorontwerp wijziging omgevingsplan en MER Stadshavens 3 documenten

Onderzoek cultuurparticipatie en beleving in de gemeente Groningen 2 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel CDA over Waardig Ouder Wonen 2 documenten

Lidmaatschap vereniging Boumakring (wensen & bedenkingen) 1 document

Informatie over inzet corona ondersteuningsregel 2 documenten

Voortgang lopende zaken m.b.t. het slavernijverleden van Groningen 5 documenten

Herziening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en wijzigingen afvalbrengstations 2023 1 document

Evaluatie initiatiefvoorstel welkomstpakket en inschrijfactie studenten 2 documenten

Evaluatie en vervolg Anders Mobiel (elektrische risksja's) 2 documenten

Verschuiven verzelfstandiging Stichting Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) Haren 1 document

Wensen en bedenkingen Visie Brandweerzorg 2030 en Kaderbrief 7 documenten