collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Verloop jaarwisseling 2022 - 2023 1 document

ENSIA 2022 Verantwoording Informatiebeveiliging 18 documenten

Regionale inzet n.a.v. Parlementaire Enquete Aardgaswinning Groningen 4 documenten

Multimodaal verkeersmanagement en beleidsplan verkeerslichten 4 documenten

Bestuursovereenkomsten COA aangaande (tijdelijke) AZC's 4 documenten

Aanpak snellaadinfrastructuur 2 documenten

Evaluatie Open Gym 2 documenten

Jaarverslag Leerplicht en regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) 2021-2022 2 documenten

Pilot gezinsverzorger tussenevaluatie 2022 2 documenten

Mogelijkheden zondagochtendopening bakkers 1 document

Overgang Huishoudelijke hulp 1 document

Verhogen onderhoudsniveau noordelijke wijken 2 documenten

Cliëntervaringsonderzoek Beschermd Wonen 2021 2 documenten

Geef geschiedenis de (regionale) ruimte (n.a.v. motie) 2 documenten

Mondzorg voor minima 3 documenten

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2023-2026 3 documenten

Onderwijsroute inburgering 1 document

500 euro extra op basis van beleid eenmalige energietoeslag 2022 1 document

Wijziging van de dagopvangvoorzieningen t.b.v. dak- en thuisloze personen 1 document

Toekomst Sportpark Corpus den Hoorn (wensen en bedenkingen) 4 documenten

Aanpassing parameter kostenstijging actualisatie grondexploitaties jaarrekening 2022 1 document

Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties en reactie op de motie Huppie Huppie in Groningen is mijn cluppie 1 document

Basisbanen 2 documenten

Sloop, nieuwbouw Ommelanderstraat 1-31 (oneven) Ten Boer 1 document

Stand van zaken omgevingsvergunning 't Pannekoekschip 3 documenten

Schoolontbijt en -lunch 1 document

Verkenning alternatieve inzet middelen bijzondere bijstand energie voor studenten (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Stand van zaken afvalbeleid 1 document

Evaluatie deelscooters 2022 5 documenten

Evaluatie en Herijking Ondernemersfonds Groningen 2022 2 documenten