collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Vergunningverlening aan twee deelscooteraanbieders (2023) 1 document

Startnotitie jaarrekeningcontrole 2023 2 documenten

Herziening Groenparticipatie 2 documenten

Uitvoeringsplan Ondermijning 2023-2026 3 documenten

Inning boetes Allego 1 document

Regionaal beleidsplan veiligheid 2024-2027 (wensen en bedenkingen) 4 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) vervolg Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen Paterswoldsemeer 2 documenten

Beantwoording motie Onderzoek ondersteuning duurzame relaties 2 documenten

Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2023 - 2027 2 documenten

Overname aandelen 1 document

Reitdiepzone-Vaststellen BEA Friesestraatweg 175 2 documenten

Stand van zaken motie Uitbreiding Repaircafés Groningen 2 documenten

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor (wensen & bedenkingen) 2 documenten

Preadvies initiatiefvoorstel CU, CDA en D66 over burgerschapsonderwijs in de wijk - verbinding van school en wijk 2 documenten

Laatste ontwikkelingen nieuwkomers 1 document

De zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar in de bijstand niet meer toepassen 1 document

Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 2 documenten

Klanttevredenheid sportaccommodaties en dienstverlening Sport050 2023 2 documenten

Geweldsincidenten in Groningen 1 document

Update inrichting sportpark Corpus den Hoorn 1 document

Strategische investeringsagenda 3 documenten

Regionaal actieplan seksueel geweld Gronings Offensief 2 documenten

Verkeersbesluit autovrij maken door instellen voetgangerszone Nieuwstad 2 documenten

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid mei-augustus 2023 2 documenten

Gunning aanbesteding trapliften 2024 1 document