collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Projectaanpak en stand van zaken Oosterhamrikzone 1 document

Uitvoeringsagenda Ten Boer 1 document

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan De Suikerzijde Noordzijde 2 documenten

Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025 2 documenten

Structurele inzet van De Voorzieningenwijzer vanaf 2024 1 document

Ketenaanpak valpreventie 1 document

Boom Effect Analyse (BEA) uitrit busremise Peizerweg 128 2 documenten

Gemeenschappelijke reactie brief volksvertegenwoordigingen inzake uitwerking kabinetsreactie Toekomst Groningen 3 documenten

Gebiedsplan maatschappelijke coalitie Groningen-Noord (wensen & bedenkingen) 2 documenten

CO2-monitor oktober 2023 en actualisatie Routekaart stand van zaken 3 documenten

Flitsbezorgdiensten 1 document

Reactie op de rapportage interim-bevindingen 2023 2 documenten

Aanbesteding voor het reclamedragend straatmeubilair 1 document

Verlenging pilot vrijlaten eindejaarsuitkering bijstand 1 document

Op weg naar een Regionaal Actieplan Dakloosheid Groningen 1 document

Jaarverslag 2022 Ondernemersfonds Groningen 2 documenten

Boom Effect Analyse Uitbreiding opvang asielzoekers Sint Petersburgweg 2 documenten

Herijking leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen 2.0 2 documenten

OV bureau Groningen Drenthe voorgenomen tarieven 2024 en stand van zaken financiële situatie 6 documenten

Participatiekader voor zonne- en windparken (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Winteropvang voor dak- en thuislozen in Groningen 2023-2024 1 document

Bouwoffensief 2.0 1 document

Terinzagelegging ontwerpbesluit project Q 1 document

Ontwikkelingen Edanz 1 document

Voortgang Forum Groningen 1 document

Evaluatie Hulppakket energiekosten en inflatie 2 documenten

Vaststellen beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 2 documenten

Stand van zaken Europapark Ontwikkeling Vief Kwartier en Kempkensberg 1 document

Tussenrapportage voortgang Lokaal Plan van Aanpak 2023 1 document

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2 documenten

Locaties BAT Niemeyer 1 document