collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Ontwerpnota bodembeheer 2020 2 documenten

Vernieuwde activiteiten diversiteit 1 document

Ontwerpuitwerkingsplan De Zeilen, fase 2 4 documenten

Geheimhouding opheffing 2020 5 documenten

Tussenevaluatie Economische Agenda 1 document

Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang 1 document

Inspraak Gebiedsvisie Meerstad-Noord 3 documenten

Inspraak beleidskader zonneparken 1 document

Impact corona op onze economie 1 document

Jaarverslag 2019 Fonds Ondernemend Groningen 2 documenten

Verkenning subsidies SoundsofMusic en Jeugdcircus Santelli 1 document

Overnemen vreemdelingen pilot satelliet LVV Emmen 1 document

Rapportage interim-bevindingen 2020 2 documenten

Bestuurlijke afspraken Versterking 2 documenten

Beleidregels parkeren gehandicapten 2 documenten

Stand van zaken ecologische verbindingszones 1 document

Evaluatie proef met deelscooters in Groningen 2 documenten

Stand van zaken Warmtestad 2020 1 document

Onderwijsagenda gemeente Groningen 2020+ 2 documenten

Beantwoording motie verankering leefstratenaanpak 3 documenten

OV-bureau voorgenomen tarieven 2021 en aangepaste dienstregeling bus 2021 3 documenten

Stand van zaken Aardgasvrije wijken 2020 3 documenten

Nieuwe woonvorm Hoofdweg 143A Harkstede 5 documenten

Erratum ontwerpbegroting 2021 2 documenten