collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Ontwerpbegroting 2021 Noordelijk Belastingkantoor (NBK) (zienswijze) 3 documenten

Windverkenning verdiepend onderzoek 2 documenten

Anderhalve meter maatregelen Corona 1 document

Voortgangsrapportage 2020-I br.pdf 1 document

Voorjaarsbrief 2020 3 documenten

Jaarstukken Groninger Archieven (wensen en bedenkingen) 3 documenten

Motie praten als brugman 2 documenten

Voorkeursalternatief regioadvies Net op Zee ten Noorden van de Waddeneilanden 2 documenten

Update Meerjarenprogramma (MJP) Sport en Bewegen 1 document

Tussenstand Actieplan Toegankelijke Stad Groningen 2017-2021 3 documenten

Evaluatie toegankelijkheid binnenstad West 3 documenten

Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde 2020 (wensen en bedenkingen) 5 documenten

Converteerbare hybride lening Enexis 2020 (wensen en bedenkingen) 2 documenten

Staat V 2019 stand van zaken Verkeer en Vervoer 2019 1 document

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving 2019 Wabo en bodem 2 documenten

Planning actualisatie programma Binnenstad aangepast 1 document

Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen 2 documenten

Advies vaststellingsbesluit Groningenveld 2020-2021 2 documenten

OV bureau ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2021 (zienswijze) 2 documenten

Aanpak broedplaatsen 3 documenten

Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz 3 documenten

Deelscooters in Groningen 1 document

ARCG Ontwerpbegroting 2021 (zienswijze) 2 documenten

Actualisatie Werkprogramma 2020-2022 nav Coronacrisis 1 document

Digitale consultatie van omwonenden en omliggende bedrijven over de bouwenvelop Alo-locatie 2 documenten

Reactie op drie moties m.b.t. hondenbelasting 1 document

Aanvullende bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (NPG) 2 documenten

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2021 (zienswijze) 4 documenten

Boom Effect Analyse (BEA) Helperkade en afwijken parkeernorm 3 documenten