collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Concept-nota 'Groenplan Vitamine G' (119830-2020) 3 documenten

Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord (137702-2020) 2 documenten

Vaststelling uitwerkingsplan De Meeuwen (137871-2020) 5 documenten

Lokale maatregelen Coronacrisis (137629-2020) 1 document

Uitkomsten pilot Beter Benutten en capaciteitsonderzoek sportaccommodaties (137047-2020) 4 documenten

Vervreemding gemeentelijk aandelenbelang GAE NV (129688-2020) 1 document

Organisatie in relatie tot coronavirus 1 document

Evaluatie Let's Gro 2019 (126597-2020) 1 document

Motie nationaliteit onbekend (126592-2020) 1 document

Veiligheidsplan Veiligheidsregio 2020-2024 (wensen en bedenkingen) (119931-2020) 4 documenten

Subsidie aanvragen cultuurnota 2021-2024 (119848-2020) 1 document

Notitie reikwijdte en detailniveau t.b.v. Structuurvisie Reitdiepzone (119732-2020) 2 documenten

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) (119314-2020) 1 document

Voorontwerpbestemmingsplan Friesestraatweg 231 (119430-2020) 3 documenten

Resultaten BORG-rapportage 2019 (119371-2020) 2 documenten

Inkoopadvies WMO begeleiding Haren 2021 (109591-2020) 1 document

Veiligheidsmonitor 2019-3 (106111-2020) 3 documenten

Toezegging Esperantokruising (107897-2020) 1 document

Ebbingehof (wensen en bedenkingen) (107657-2020) 3 documenten

Ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2019 (107424-2020) 4 documenten

Nieuwe inburgeringswet (106054-2020) 1 document