collegebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Werkprogramma 2020-2022 (94925-2020) 3 documenten

Stand van zaken Omgevingsdienst Groningen (94875-2020) 4 documenten

Inzet armoedemiddelen 2020 (95280-2020) 1 document

Stand van zaken financiën WarmteStad 2019 en 2020 (95297-2020) 1 document

Resultaten inspectie kastanjeziekte 2 documenten

Intensiveringsmiddelen leren - Sociale inclusie en gelijke kansen 1 document

Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge (73049-2020) 1 document

Conceptvisie Stadslogistiek 2 documenten

Woningbouwproductie 2019-2020 1 document

Consultatiedocument RES Groningen 2 documenten

Voornemen opstellen beleid digitale reclame (wensen en bedenkingen) 1 document

Preadvies over initiatiefvoorstel D66 Omgekeerde Right to Challenge 2 documenten

Voorontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie) 4 documenten

Voortgang Aanpak Ring Zuid september - december 2019 2 documenten

Stand van zaken harmonisatie sociaal culturele accommodaties 1 document

Voortgang Windverkenning Groningen (60659-2020) 1 document